Pozdrav! Malo se mučim s ova dva zadatka pa ako može pojašnjenje. 1.) izračunajte pH smjese dobivene miješanjem 10cm3 otopine HCl koncentracije 0,1 mol/dm3, 10cm3 otopine HNO3 i 10cm3 otopine NaOH iste koncentracije 2.) pKa karboksilne skupine aminokiseline valina iznosi 2.1. Pri kojem pH je ta skupina 75% disocirana?

Ime i prezime: Sara sara.stalmann@gmail.com

 


U prvom zadatku možeš odmah primijetiti da imaš podjednake množine dviju kiselina i jedne lužine. To znači da će polovica svih protona biti neutralizirana hidroksidom, dok će polovica ostati neizreagirana. Vrijednost pH možeš onda izračunati kao negativni logaritam koncentracije protonâ, izražene u mol/L. Naravno, prije toga trebaš primijetiti da se koncentracija smanjila na trećinu jer je pomiješano triput po 10 mL otopina.
Sličan, samo ponešto složeniji zadatak možeš naći ovdje, a detaljne upute za računanje pH (bude li trebalo) ovdje.

Drugi zadatak traži uporabu Henderson-Hasselbachove jednadžbe:

pH = pKa + log ([A]/[HA])

U njoj se izraz [A]/[HA] može izraziti preko stupnja disocijacije:

[A] = α·c0(valin)

[HA] = c0(valin) ‒ [A]

= c0(valin) ‒ α·c0(valin)

= c0(valin)·(1 ‒ α)

pH = pKa + log ((α·c0(valin))/(c0(valin)·(1 ‒ α)))

= pKa + log (α/(1 ‒ α))

Na kraju imaš jednadžbu s jednom nepoznanicom, koja ne bi trebala biti problem.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija