Prirodni osmij smjesa je više izotopa.
Stabilni izotop s najvećim nukleonskim brojem je 192Os zastupljen 41%.

Koliku bi gustoću [g/cm3] imao 100%-tni 192Os ukoliko bismo ga izolirali?

Kako to izračunati?

I kojim se postupkom može izdvojiti navedeni izotop (napraviti 100%-tni 192Os)?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Uz pretpostavku da bi čisti izotop 192Os kristalizirao na isti način (tj. izomorfno) kao i prirodna izotopna smjesa osmija (čija je gustoća 22,59 g/cm3), a što je dosta razumna pretpostavka, gustoća izotopa 192Os može se procijeniti množenjem gustoće prirodne izotopne smjese s omjerom relativnih atomskih masa čistog izotopa i izotopne smjese, Ar(192Os) / Ar(Os). Prema tome:

ρ(192Os) = 22,59 g/cm3 · 192 / 190,23 = 22,80 g/cm3

Navedeni izotop načelno bi se mogao izdvojiti iz prirodne izotopne smjese nekom od tehnika izotopne separacije.

Molim te da se kod postavljanja pitanja što je moguće manje koristiš opcijama formatiranja teksta jer nam to stvara probleme kod prikazivanja stranice.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija