kako reagira benzen, a kako alken? te što podrazumijevamo pod pojmom aromaticnosti

Ime i prezime: ivana mlinaric mlina@gmail.com

 


Iako je očito da pitaš o adicijama, jer se ništa drugo obično ne spominje kad se uspoređuju aromatski i nearomatski nezasićeni ugljikovodici, ne bi bilo zgorega da postaviš potpuno pitanje. Primjerice, benzen i alkeni razmjerno slično reagiraju kad ih se zapali na zraku, a isto su tako savršeno pasivni kad ih se izloži npr. magneziju. S druge strane, i jedan i drugi uredno apsorbiraju UV zrake, s tim da benzen s njima sam po sebi ne napravi ništa, dok se alkenima izomeriziraju dvostruke veze.
Ono što se pak uči u osnovnoj školi je da će alkeni npr. obezbojiti bromnu vodu (zbog adicije na dvostruku vezu), a benzen neće jer je aromatičan. Aromatičnost je tu naziv za pojavu da se neki nezasićeni ugljikovodici ponašaju kao da su zasićeni. Konkretno, do aromatizacije dolazi kad se u planarnom prstenu nađe 4n + 2 π-elektrona. Takvi sustavi daleko su stabilniji od izdvojenih dvostrukih veza i pokazuju dosta karakterističnih osobina, od kojih je najpoznatija ta da podliježu supstitucijama, a ne adicijama.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija