Što znači brojka iznad kemijskog simbola nekog elementa za izotop npr.14N 15N itd.

Ime i prezime: Luka Mihalić Luksi.mih@gmail.com

 


Broj zapisan lijevo od simbola kemijskog elementa, u gornjem indeksu i bez razmaka, je maseni ili nukleonski broj. On je jednak zbroju broja protona i broja neutrona sadržanoga u atomskoj jezgri atoma (nuklida) na koji se odnosi. Primjerice, broj 14 u zapisu 14N znači da se radi o onom izotopu dušika kojemu je maseni broj jednak 14. Broj protona u tom je slučaju jednak 7 (jer se radi o dušiku), a broj neutrona također je 7, jer je 14 − 7 = 7.

Oznaka 15N odnosi se na dušikov izotop kod kojega je broj protona 7, a broj neturona 8, a oznaka 13C odnosi se na izotop ugljika kod kojega je broj protona 6, a broj neturona 7.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija