Zašto sumpor i selen mogu vezati najviše dvije hidroksilne skupine (H2SO4 i H2SeO4), dok telur može i 6 (Te(OH)6)? Hvala (kao i na svim ranijim odgovorima) Pozdrav

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Ovdje su bitna dva parametra: koliko atomâ stane oko nekog centralnog atoma i kakav tip veze taj centralni atom može uspostaviti s atomima s kojima je povezan. Po pitanju koordinacije, ovdje je sve otvoreno jer sva tri elementa uredno mogu imati do šest atoma oko sebe (jesu li oni samostalni, ili pak dijelovima nekih skupina, tu je manje bitno; s druge strane, oko razmjerno malog sumporovog atoma šest drugih atoma čini gužvu, tako da heksakoordiniran sumpor nije nešto čest). Po pitanju tipova veza, vrijedi pak to da se σ-veze mogu formirati između bilo kojih atoma čije elektronegativnosti nisu suviše različite, dok π-veze, kao i one složenije, traže da atomi budu približno istih veličina, e kako bi se prostori u kojima uglavnom prebivaju valentni elektroni koji će te veze formirati mogli dobro preklopiti (kraće (i netočnije) se to veli da se orbitale moraju moći preklopiti). Kako je telurijev atom daleko veći od kisikovog, to je preklapanje slabo, tako da π-veze neće biti jako stabilne. Zbog toga u telurijskoj kiselini telurijev atom oko sebe ima šest kisikovih atoma s kojima je povezan σ-vezama.
Nisam posve siguran koliko ovo tumačenje drži vodu jer telurasta kiselina, u kojoj postoji π-veza između telurijevog i kisikovog atoma, sasvim uredno postoji. Doduše, spoj je vrlo nestabilan, tako da je prije iznimka, negoli pravilo.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija