Hoce li doci do talozenja PbCl2 ako se u 100mL otpine KCl (Y=1g/L), doda 100mL otopine Pb (NO3)2 (c=0.015mol/L) . Kpt (pbcl2)=1.7x10-5 mol2/dm6

Ime i prezime: Hana Taradi hanataradi@hotmail.com

 


Pomnoži koncentraciju olovovih(II) kationa s kvadratom koncentracije kloridnih aniona (jasno, u oba slučaja trebaš koncentracije nakon miješanja). Ako je umnožak veći od konstante produkta topljivosti, taložit će olovov(II) klorid, a inače neće. Detalje možeš naći u odgovorima na prethodna tvoja pitanja, kao i ako u tražilicu upišeš "produkt topljivosti".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija