Da li možete da mi pomognete da rešim ova dva zadatka? 1.Izračunati pH u rastvoru natrijum-acetata koncentracije 0.020 mol/dm3. Ka=1.8 x 10 na minus peti 2.Kada se u 50cm3 vode doda 2g smese natrijuma i natrijum-oksida nastaje rastvor masenog udela 5.4%. Odrediti sastav polazne smeše (maseni udeli). Hvala unapred

Ime i prezime: Jovana Ristić jovanaristic00@gmail.com

 


Prvi je zadatak šablonski, što će reći da treba primijeniti standardizirani postupak, dok promišljanje ne čini neku razliku. Prvo ti trebaju jednadžba disocijacije:

CH3COO + H2O ⇄ CH3COOH + OH

i izraz za konstantu ravnoteže:

K = [CH3COOH][OH]/[CH3COO]

koji se može povezati s konstantom disocijacije octene kiseline:

K = ([CH3COOH][OH][H+])/([CH3COO][H+])

= ([OH][H+])/([CH3COO][H+]/[CH3COOH])

= Kw/Ka(CH3COOH)

Sad kad ti je vrijednost konstante poznata, možeš desni dio izraza preurediti u nešto povezanije sa zadatkom:

K = [CH3COOH][OH]/[CH3COO]

= [OH]2/(c(CH3COONa) − [OH])

Ono što imaš kvadratna je jednadžba s jednom nepoznanicom, čije je rješenje koncentracija hidroksidnih iona. Iz nje se može izračunati pOH, a onda i pH. Ako ti se baš jako ne da rješavati kvadratnu jednadžbu, možeš nazivnik aproksimirati koncentracijom soli:

K = [OH]2/(c(CH3COONa) − [OH])

≈ [OH]2/c(CH3COONa)

Ako imaš problemâ s pH-om, pogledaj ovdje i ovdje, dok bih općenito preporučio pogledati i ovaj, ovaj, ovaj i ovaj zadatak, sve odreda vrlo slične tvojemu.


Drugi zadatak zanimljiv je i s praktične i s računske strane. Naime, osoba koja ga je postavila ili nikad u životu nije radila s natrijem, ili ima dosta neobičan smisao za humor, jer bi stvarni postav takve reakcije prilično sigurno završio vrenjem smjese, a možda i vatrom ili eksplozijom.

S računske strane, ono na što treba paziti je da se tvari prije i poslije miješanja razlikuju kemijskim sastavom jer se zbivaju reakcija natrija s vodom:

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

i reakcija natrijevog hidroksida s vodom:

Na2O + H2O → 2 NaOH

Zbog tih reakcija konačna masa vode bit će manja za ono što je izreagiralo s natrijem i natrijevim oksidom:

m(H2O) = m0(H2O) + Δm(H2O)

= m0(H2O) − m0(Na)⋅M(H2O)/M(Na) − m0(Na2O)⋅M(H2O)/M(Na2O)

Iste te reakcije povećat će količinu natrijevog hidroksida:

m(NaOH) = m0(NaOH) + Δm(NaOH)

= m0(NaOH) + m0(Na)⋅M(NaOH)/M(Na) + 2⋅m0(Na2O)⋅M(NaOH)/M(Na2O)

Natrija i natrijevog oksida bi, naravno, trebalo nestati.

Sljedeće što trebaš je izraziti sastav smjese nakon što su reakcije gotove:

m(otopina) = m(H2O) + m(NaOH)

= m0(H2O) − m0(Na)⋅M(H2O)/M(Na) − m0(Na2O)⋅M(H2O)/M(Na2O) + m0(NaOH) + m0(Na)⋅M(NaOH)/M(Na) + 2⋅m0(Na2O)⋅M(NaOH)/M(Na2O)

Maseni udio natrijevog hidroksida, zadan u zadatku, definiran je kao omjer masa natrijevog hidroksida i otopine:

w(NaOH) = m(NaOH)/m(otopina)

= (m0(NaOH) + m0(Na)⋅M(NaOH)/M(Na) + 2⋅m0(Na2O)⋅M(NaOH)/M(Na2O))/(m0(H2O) − m0(Na)⋅M(H2O)/M(Na) − m0(Na2O)⋅M(H2O)/M(Na2O) + m0(NaOH) + m0(Na)⋅M(NaOH)/M(Na) + 2⋅m0(Na2O)⋅M(NaOH)/M(Na2O))

U toj jednadžbi jedine dvije nepoznanice su početne mase natrija i natrijevog hidroksida. Sama po sebi, ona je nerješiva, ali kako je u zadatku zadana i masa smjese natrija i natrijevog oksida, to se toj jednadžbi može pridružiti još jedna:

m0(Na) + m0(Na2O) = m0(smjesa) = 2 g

Sustav dviju jednadžbi s dvjema nepoznanicama dade se riješiti, samo nemoj dati silnim brojkama da te obeshrabre.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija