1. Možete li mi reći je li litijev karbonat topljiv u vodi i ako da kakva mu je topljivost? Na internetu nailazim na raznolike podatke. 2. Kakve su to amfoterne tvari? Primjeri. Lijep pozdrav!

Ime i prezime: Dario Paler dario.paler01@gmail.com

 


Litijev karbonat razmjerno je slabo topljiv u vodi. Pri 25 °C u 100 mL vodi otopit će se 1,29 g litijevog karbonata. Podatak sam skupio s wikipedijskog članka o litijevom karbonatu. Tamo imaš i topljivosti pri nekoliko drugih temperatura. Brojke sam usput usporedio s onima u knjizi Kemikalije, droge i kemijski proizvodi kao trgovačka roba (Miroslav Pintar, Jaroslav Miler, Vlasij Milošević, Tehnička knjiga, Zagreb, 1965.) i slažu se s wikipedijskima. Kolbahov Priručnik za kemičare podataka o topljivosti litijevog karbonata, začudo, nema. Kako nisi ništa rekao o svojim izvorima, teško mi je nagađati zašto su ti brojke različite, a ni koliko (Wikipedija i spomenuti priručnik za topljivost litijevog karbonata pri 100 °C redom navode 0,69 g / 100 mL i 0,72 mg / 100 mL). Općenito, različite eksperimentalne metode znadu voditi do ponešto drugačijih rezultata mjerenja, tako da sitne razlike ne trebaju čuditi, ako dolaze od različitih izvora. Također, ako samo trebaš pripraviti nekakvu otopinu, pitanje je samo možeš li otopiti neku količinu soli u nekom volumenu vode, za što će ti i grube brojke reći ide li ili ne.

Amfoterne su one tvari koje se mogu ponašati i kao kiseline i kao baze tj. koje će reagirati i s kiselinama i s bazama. Primjerice, ubaciš li komadić aluminija u klorovodičnu kiselinu, dobit ćeš aluminijev klorid. Ubaciš li ga pak u natrijevu lužinu, nastat će natrijev tetrahidroksoaluminat. Arhetip amfoternosti je voda, koja se autoionizacijom cijepa na kiseli hidron i bazični hidroksidni anion, tako da može reagirati i s kiselinama i s bazama, a slično vrijedi i za anione nepotpuno deprotoniranih poliprotonskih kiselina, poput npr. hidrogenkarbonatnih, dihidrogenfosfatnih ili trihidrogenheksacijanoferatnih aniona, koji svi odreda mogu i primiti i otpustiti hidron.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija