U jednom od zadataka primjetio sam Molekulu AlCl4-. Nije mi bilo jasno što je to, pa sam nakon detaljnijeg istraživanja vidio da u tom slučaju aluminij tvori kovalentnu vezu sa klorom, no ne mogu naći kako je to moguće. Unaprijed hvala!

Ime i prezime: Stjepan Dolić dolicstjepan@gmail.com

 


Ukratko, moguće je. Još tamo negdje od kraja pretprošlog stoljeća poznato je da su atomi metalâ u stanju tvoriti kovalentne veze s atomima nemetalâ. Te se veze često nazivaju koordinacijskima, poradi toga što se na jedan metalni atom (najčešće kation) veže više nemetalnih atoma ili molekula (bilo neutralnih, bilo anionâ), zbog čega sve skupa djeluje kao da ih je metalni atom poredao tj. koordinirao oko sebe. Taj naziv dao je ime i cijeloj grani kemije koja se bavi takovim spojevima - koordinacijskoj kemiji.
Često će se za takove spojeve naći i izraz "kompleksni", dok se za koordinacijske veze kadšto kaže i da su donorsko-akceptorske. Taj naziv dolazi pak od činjenice da u koordinacijskim spojevima oba vezna elektrona potječu od istog atoma - onog koji je vezan za metalni atom. Međutim, to ne utječe na narav kovalentne veze.
Ako se pitaš kako je uopće moguće da se formira veza tako da jedan atom donira dva elektrona drugomu, opet mogu samo reći da je to naprosto moguće, pa čak i normalno. Donorske veze nećeš naći samo u kompleksnim spojevima, nego i u mnogim "klasičnim" anorganskim spojevima poput npr. sumporne kiseline. Ono što je specifično za koordinacijske spojeve prijelaznih metala molekulske su orbitale koje primaju te elektronske parove. Konkretno, u d-bloku većina elemenata ima polupopunjene d-orbitale, što ostavlja prostora za dodatne elektrone, odnosno formiranje koordinacijskih spojeva.

Zanima li te nešto više o koordinacijskoj kemiji, javi se opet, a možeš i pogledati što ima na Wikipediji, u arhivi E-škole, a nisu na odmet ni knjige. Najbliža knjižnica trebala bi imati barem Opću i anorgansku kemiju, koja može poslužiti kao solidan uvod.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija