Poštovani: Je li to točno da litij-hidroksid (i hidroksidi ostalih alkalijskih metala pri višim temperaturama) reagira sa silicij-dioksidom i što nastaje kao produkt? Razumijem da fluorovodik reagira sa silicij-dioksidom i kao produkt nastaju SiF4 i H2O. Silicij zbog veličine atoma ne može stvoroti dvostruku vezu s kisikom (σ-vezu + π-vezu) kao ugljik kod CO2 ? Je li SiO2 formulska jedinka?

Ime i prezime: T. B.

 


Staljivanjem silicijevog dioksida s metalnim oksidima mogu se, ovisno o omjerima, dobiti razni silikati, uključujući tu i stakla. Situacija vjerojatno nije znatno drugačija s hidroksidima, samo što će se onda oslobađati voda, što može, ali ne mora zakomplicirati sastav produk(a)ta. Naime, poradi sposobnosti silicija i kisika da tvore vrlo stabilne jednostruke veze koje se mogu unedogled ponavljati (i to kao pojedinačni ili srašteni tetraedri SiO4), ali isto tako i lako završiti kao hidroksilne skupine ili kisikovi anioni (vezani npr. na metalne katione), silikati čine jednu od najraznolikijih skupina kemijskih tvari.


U reakciji fluorovodika i silicijevog dioksida neće nastati silicijev tetrafluorid, nego heksafluorosilicijeva kiselina:

SiO2 + 6 HF → H2SiF6 + 2 H2O

Barem je tako ispalo u jedinom slučaju koji mi je osobno poznat (ako ćemo sumnjati u Wikipediju). Konkretno, moj mentor na diplomskom radu želio je spraviti neki organski fluorid pa je zamiješao otopinu organske baze i fluorovodične kiseline u staklenoj bočici te ju ostavio da hlapi, e kako bi iz nje iznikli kristali. Kristali su se stvarno pojavili, ali sol nije bila fluorid, nego heksafluorosilikat, nastao jer je fluorovodična kiselina nagrizla bočicu.

Želiš li spraviti silicijev tetrafluorid, trebat će ti elementarni fluor:

SiO2 + 2 F2 → SiF4 + O2


Silicij može tvoriti dvostruku vezu s kisikom. Ona je vrlo nestabilna zbog slabog preklapanja p-orbitala, što se može povezati s veličinama atomâ kisika i silicija, ali isto tako i s nešto općenitijim pravilom dvostruke veze, koje elementima od treće periode nadalje općenito, premda ne baš uspješno, negira ikakvu mogućnost tvorenja (stabilnih) dvostrukih veza.
SiO2 jest formulska jedinka silicijevog dioksida, čak i onda kad se radi o molekuli. Naime, reakcijom monomernog silicijevog monoksida i kisika moguće je dobiti molekule SiO2, s tim da ih treba držati izolirane i pothlađene u argonskoj matrici hlađenoj helijem, e kako ne bi polimerizirale.

Pozdrav,

P. S. Molio bih da se ubuduće i potpišeš, kad nešto pitaš.

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija