molim vas pomoć oko ovog zadatka: Otopina sumporne kiseline elektrolizira se kroz 35 minuta uz pasivne elektrode.Vodik izlučen na katodi sakupljan je iznad vode pri tlaku od 752mmHg i temperaturi od 28°C.Ako znate da je sakupljeno 145mL izračunajte prosječnu jakost električne struje tijekom elektrolize.tlak para vode pri 28°C iznosi 28mmHg.

Ime i prezime: Ana J jukica792@gmail.com

 


Zadaci s elektrolizom dosta su česti ovdje i isto su tako vrlo slični jedni drugima, osobito oni s elektrolizom vode (skrenuo bih pozornost na ovaj i ovaj). Zbog toga ću ovdje biti sažet, e kako ne bih stalno pisao isto.

Iz jednadžbi procesâ na elektrodama, ili pak činjenice da proton nema nijedan elektron, a molekula vodika ima njih dva možeš zaključiti da za svaku oslobođenu molekulu vodika kroz elektrolizni članak trebaju proteći dva elektrona. To ti daje prvu od jednakosti koje ti trebaju u zadatku:

n(H2) = n(e)/2

= Q/(2∙F)

Protekli naboj direktno ovisi o jakosti struje i proteklom vremenu:

Q = It

Množina vodika može se pak povezati s volumenom preko jednadžbe stanja idealnog plina:

pV(H2) = n(H2)∙R∙T

Prije nego što se zadane vrijednosti ubace u jednadžbe, treba ih još samo preračunati u standardne jedinice (mililitre u kubične metre, milimetre živinog stupca (mmHg) u paskale, a Celsiusove stupnjeve u Kelvinove).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija