Koliki je maseni udio klora u molekuli dioksina?

Ime i prezime: Mihael Grudic grudic83@gmail.com

 


Iako je onima koji dobro znaju kemiju jasno da je u ovom pitanju riječ dioksin upotrebljena kao skraćeni oblik imena 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin (TCDD), smatram ipak potrebnim i korisnim skrenuti pozornost na moj tekst o višeznačnosti riječi dioksin.

Nakon te kratke uvodne napomene, prelazimo na rješavanje postavljenog zadatka.

Molekulska forumula 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksina je C12H4Cl4O2. Maseni udjel klora izračunat ćemo tako da masu klora sadržanoga u jednoj formulskoj jediniki podijelimo s masom cijele formulske jedinke, dakle:

w(Cl) = 4 ∙ Ar(Cl) / Mr(C12H4Cl4O2)

= 4 ∙ 35,45 / (12 ∙ 12,011 + 4 ∙ 1,008 + 4 ∙ 35,45 + 2 ∙ 15,999)

= 141,8 / 321,96

= 0,44

= 44 %

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija