Pozdrav! Mene zanima što se događa sa nesparenim elekrtonima (ako ih ima) rubnih atoma ugljika u molekuli dijamanta?

Ime i prezime: Ivor Canjuga ivorcanjuga@gmail.com

 


Nešto slično pitao sam i sâm, prije nekih dvanaest godina. Odgovoru profesora Judaša sad mogu dodati to da površina dijamanta ovisi o vanjskim uvjetima. Prirodni dijamant ima djelomično oksidiranu površinu, zbog kisika u atmosferi. Ako se površina ispolira tj. ako se makne sve što je na njoj bilo, rubni se atomi prebacuju na sp2-hibridizaciju tj. tvore setove površinskih π-veza, posloženih u lance ili prstenove. Ako se dijamant grije u struji (atomarnog) vodika, površina se može i hidrogenirati, tako da monokristal dijamanta praktički bude jedna jedina molekula (ne znam jesi li dijamant nazvao molekulom namjerno ili slučanjno, ali to što su svi ugljikovi atomi povezani kovalentnim vezama monokristal dijamanta čini ogromnom molekulom) ugljikovodika s ogromnim udjelom ugljika.
Potpuna slika je, naravno, kompliciranija. Ako te zanima kakovim se sve modelima pokušava opisati površina dijamanta i kakovim se analitičkim tehnikama ti modeli provjeravaju, javi se opet, pa ću te uputiti u par znanstvenih radova koji bi trebali dati širi pregled stvarî.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija