Pozdrav! Možete li mi objasniti značenje ovog razlomka 1/2 u c(½ SnCl2 x 2H2O) iz zadatka: Koliko grama SnCl2 x 2H2O je potrebno za pripravu 500,0 mL otopine, koncentracije c(½ SnCl2 x 2H2O)=0,550 M. Unaprijed se zahvaljujem

Ime i prezime: Kralj suzana.kralj97@gmail.com

 


1/2 SnCl2(H2O)2 znači upravo ono što piše - jednu polovinu formulske jedinke kositrovog(II) klorida dihidrata. Iako takovo nešto ne može postojati u stvarnosti, budući da bi cijepanjem atomâ nastali neki drugi atomi, računati se s time može, baš kao što se može računati i s npr. četvrtinama kruha, desetinama metra ili stotinama kune. Razlozi zašto bi itko računao s dijelovima formulskih jedinki potječu pak iz preddigitronske kemije, kad se računalo na papiru pa su kemičari, osobito analitički, smišljali kojekakve načine da si olakšaju život. U ovom slučaju u pozadini se nalaze tzv. kemijski ekvivalenti, odnosno one količine koje će potpuno reagirati s nekom količinom reaktanta. Primjerice, u slučaju neutralizacije, za neku množinu natrijevog hidroksida trebat će ista množina klorovodične kiseline, upola toliko sumporne, ili samo trećina fosforne, tako da su te množine ekvivalentne. U slučaju kositrovog(II) klorida vjerojatno se ide na polovinu jer je oksidacijsko stanje kositra +2, a možda je to i zbog mogućih reakcija u kojima bi nastali kositrovi(IV) spojevi.
Uglavnom, ono što trebaš je prebaciti se iz polovina u cijele jedinke. Ako neka otopina ima 1 mol/L polovica nečega, očito će imati 0,5 mol/L cijelih jedinki (makar i u komadima). Istom logikom možeš naći i kolika je koncentracija kositrovog(II) klorida (ne dihidrata jer se kristalizacijska voda uredno pomiješa s onom u kojoj je sol otopljena) u otopini iz zadatka.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija