Pri konstantnom postupku u sintezi sumporne kiseline, smjesa O2 i CO2 propusta se preko katalizatora na povisenoj temp. U jednom lab.eksperimentu za reakciju je uzeto 10 mola 02 i 10 mola SO2,a nakon reakcije utvrdeno je da smjesa sadrzi jos 2 mola SO2. Koliko grama So2 i O2 sadrzi smjesa plinova?

Ime i prezime: Ena Os Enoovd@gmail.com

 


Slično kao u prethodnom tvom pitanju, potrebno je samo naći koliko je čega utrošeno, pazeći pritom na stehiometriju reakcije:

2 SO2 + O2 → 2 SO3

Znači, ako je od 10 mol SO2 ostalo 2 mol, očito je utrošeno njih osam. Kako se u istoj reakciji troši dvostruko manje kisika, to je od 10 mol kisika moralo ostati 6 mol. Nakon toga preostaje opet pomnožiti konačne množine s molarnim masama kisika i sumporovog dioksida.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija