Moze pomoc oko zadatka.. smjesa H2 i N2 sadrzi po 10 molova od svakog plina. Katalitickom reakcijom na povisenoj temperaturi i pri povisenom tlaku nastala su nakon 2 sata 2 mola NH3. Koliko je grama dusika i vodika preostalo u smjesi?

Ime i prezime: Ena Os Enoovd@gmail.com

 


Reakcija kojom nastaje amonijak je:

N2 + 3 H2 → 2 NH3

Iz nje se vidi da će za svake dvije molekule nastalog amonijaka biti utrošena jedna molekula dušika i tri molekule vodika. Kako je množina proporcionalna brojnosti, isti će odnos vrijediti i za množine. Nakon što izračunaš koliko je ostalo dušika i vodika, te množine trebaš pomnožiti s njihovim molarnim masama, da dobiješ preostale mase tih plinova.
Ako ti kojim slučajem račun ne ide, tj. nije ti očito da će 2 mol amonijaka nastati iz 1 mol dušika i 3 mol vodika, što znači da će se za toliko smanjiti množine dušika i vodika potrebne jednadžbe naći ćeš npr. ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija