pozdrav.molim pomoć oko ova 2 zadatka. 1.pri 300*c fosforov(V)klorid,fosforov(III)klorid i klor nalaze se u ravnoteži.jednadžba reakcije je;PCl5=PCl3+Cl2(umjesto znaka= treba napisati strelice desno i lijevo).ako se u posudu od 10dm3 unese 2,00 mola PCl5 te po 1,00 mol PCl3 iCl2 kolike će biti ravnotežne koncentracije sastojaka u smjesi ako je vrijednost konstante ravnoteže Kc=0,59 mol/dm3. 2.u posudu volumena 5dm3 stavljeno je pri određenoj temperaturi 50 mola dušikova(II)oksida i 30 mola kisika .nakon uspostavljanja ravnoteže ustanovljeno je da je nastalo 44 mola dušikova(IV)oksida. Treba odrediti Kc i zaključiti gdje je uspostavljena ravnoteža.2NO+O2=2NO2(ponovo umjesto = treba napisat srelice).Unaprijed veliko hvala!

Ime i prezime: A.S alvaro.smokovic@gmail.com

 


Kako se rješava prvi zadatak, opisano je ovdje i u starijim odgovorima koji se tamo spominju.

Drugi zadatak slijedi sličnu logiku. Opet se polazi od jednadžbe reakcije:

2 NO + O2 2 NO2

pomoću koje se onda sklapa izraz za konstantu ravnoteže:

Kc = c2(NO2)/(c2(NO)∙c(O2))

Svaka od konačnih koncentracija može se izraziti kao zbroj početne koncentracije i njezine promjene:

c(NO2) = c0(NO2) + Δc(NO2)

c(NO) = c0(NO) + Δc(NO)

c(O2) = c0(O2) + Δc(O2)

Kako su promjene koncentracija vezane stehiometrijom reakcije:

Δc(NO2)/2 = Δc(NO)/(−2) = Δc(O2)/1 = ξ/V

a početna i konačna množina, a onda i koncentracija dušikovog dioksida poznate, mogu se izračunati i druge dvije konačne koncentracije. Sve tri se onda mogu ubaciti u izraz za konstantu ravnoteže, čime se dolazi do rješenja zadatka. Usput se može primijetiti da produkt dominira u ravnotežnoj smjesi.
Odgovor na drugi dio zadatka (gdje je uspostavljena ravnoteža) je trivijalan: uspostavljena je u posudi s reakcijskom smjesom.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija