Dobar dan! Pitanje iz probnog testa. Izračunajte volumen klora potreban za potpuno halogeniranje 3,25 mola benzena pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku?

Ime i prezime: Predrag Petrović

 


Površno gledano, zadatak je trivijalan. Kako molekula benzena ima tri dvostruke veze, za potpuno halogeniranje utrošit će se trostruko veća množina klora, dok za računanje volumena trebaš jednadžbu stanja idealnog plina i informacije o tomu što su sobna temperatura i atmosferski tlak. Nekakve indirektne ideje o brojkama koje se obično koriste naći ćeš ovdje.
Dakle, račun ide ovako:

V(Cl2) = n(Cl2)∙R∙T/p

= 3∙n(C6H6)∙R∙T/p


Nešto manje površan pogled, što će reći dublji, otkriva ipak određeni broj mana. Za početak, što znači potpuno halogeniranje? Benzen se, naime, može halogenirati na dva načina. Provodi li se adicija, nastat će jedan ili više heksaklorcikloheksanâ, dok će se supstitucijom dobiti heksaklorbenzen. Iako obje reakcije traže istu količinu klora, izraz "potpuno" može se shvatiti i kao posvemašnje zasićenje prstena klorom tj. stvaranje dodekaklorcikloheksana.
Drugi problem su sobna temperatura i atmosferski tlak, budući da i jedno i drugo variraju kako kroz vrijeme, tako i kroz svijet. Zbog toga se umjesto njih koriste standardne ili normalne vrijednosti, ali, kako imaš priliku vidjeti (ako si kliknuo na poveznicu), i tamo vlada stanoviti nered. Zbog toga je u zadacima koji se bave plinovima općenito bolje te vrijednosti jednostavno zadati.
Sobna temperatura i atmosferski tlak imaju još jednu manu, a to je da oni vjerojatno nisu reakcijski uvjeti u kojima će se provoditi halogeniranje. Industrija redovito traži više temperature i tlakove (kao i količine materijala), dok su u (organskom) laboratoriju takve reakcije više iznimka, negoli pravilo. Ipak, tu je sinteza lindana da spasi obraz zadatku.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija