Pozdrav Treba mi kemijska jednadzba gorenja propena i butena. Također ako bi moglo reakcija supstitucije jedne molekule broma na butan i imenovati produkte

Ime i prezime: Danijela Karoglan karoglandanijela@gmail. com

 


Gorenje ugljikovodika jedna je od tema koje se uvijek vraćaju, tako da ćemo radije preporučiti čitanje starijih odgovora, nego da opet pišemo isto. Konkretno, zanimat će te ovaj odgovor te oni koji slijede kroz poveznice, a od njih osobito ovaj. Kako nisi spomenula ništa o tomu, vjerojatno nisam ništa promašio, kad sam to protumačio kao da se u zadatku radi o potpunom izgaranju. Ako te zadesi i kakav zadatak s tzv. nepotpunim izgaranjem, pogledaj i ovaj odgovor, koji se bavi time što se zbiva kad kisika nema dovoljno. Naravno, i on ima poveznicu koja vodi do mnoštva drugih odgovora na tu temu.

Supstitucija je pak reakcija u kojoj se nešto nečime zamijeni. Ako imaš brom i butan, očito će se nešto zamijeniti s bromom, a kako je dosta teško iz jednog alkana iščupati atom ugljika, to će najvjerojatnije izbačen biti neki od atomâ vodika. Preostaje tek pitanje koji. Naime, molekula butana, CH3CH2CH2CH3, ima dvije različite grupe vodikovih atoma, one na rubu i one u sredini molekule. I jedna i druga reakcija su moguće, samo što ona druga ide brže, tako da će 2-brombutan biti glavni produkt, a 1-brombutan sporedni. Međutim, reakcija tu ne mora stati. Ona će ići dok god ima što reagirati, što će reći dok se ne potroši ili sav brom, ili svi vodikovi atomi butana ne budu zamijenjeni bromovima, tj. dok ne nastane dekabrombutan. Pored toga, kod reakcija u kojima reagiraju halogeni elementi i alkani mogući su i razni nusprodukti, što dodatno komplicira sliku. Srećom, autori zadatka lijepo su napomenuli da treba reći što se dogodi samo između jednog para molekula, tako da možeš mirno izjaviti da će najvjerojatnije nastati samo 2-brombutan i bromovodik.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija