Lp Možete li mi objasniti duljinu veza u diboranu i njegovu strukturu? Posto je boran specificna molekula(2 elektrona-3 centra). Hvala!

Ime i prezime: Petra Gurovic petra.gurovic12345@gmail.com

 


U molekuli diborana četiri su vodikova atoma terminalna, a dva premošćujuća. Dok je prva četvorka s borovim atomima povezana klasičnim kovalentnim vezama, druga dva sudjeluju u tzv. trocentričnim dvoelektronskim vezama. To se očituje na duljinama veza, budući da su premošćujuće veze kraće od četiriju vanjskih (1,19 Å naprama 1,33 Å), a također i u njihovim jakostima.
Taj se fenomen općenito javlja kad se zajedno nađu atom koji može primiti elektronski par i kovalentna veza čiji se elektronski par može donirati (nisam posve siguran, ali rekao bih da je dosta bitno da veza bude nepolarna). Osim u diboranu, trocentrične dvoelektronske veze naći ćemo i u nekim aluminijevim spojevima, trivodikovom kationu, nekim karbokationima poput npr. norbornilnog, nekim organometalnim kompleksima i još ponegdje.
Moguće će te nakon ovoga zanimati i trocentrične četveroelektronske veze, a onda i teorija molekulskih orbitala, koja sve to stavlja u suvisao okvir (o njoj, usput, ima ponešto i na E-školi).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija