U odmjernu tikvicu od 0.25L otpipetirano je 15mL vodene otopine natrijeva hidrogenfosfata množinske koncc. c=0.2mol/L, nakon čega je odmjerna tikvica napunjena deioniziranom vodom do oznake. Izračunajte pH otopine u odmj. tikvici ako je K1(H3PO4=7.1x10-3 mol/L, K2=6,2x10-6, K3=4,8x10-13

Ime i prezime: Ena Osvald ena.osvald@gmail.com

 


Prvo što trebaš je izračunati koncentraciju soli:

c(Na2HPO4) = c0(Na2HPO4)∙V(uzorak)/V(tikvica)

Nakon toga možeš na ozbiljnije račune. Kad se nađu otopljeni u vodi, hidrogenfosfatni se anioni mogu (i hoće) deprotonirati:

HPO42− ⇄ H+ + PO43−

i protonirati:

HPO42− + H2O ⇄ H2PO4 + OH

Konstanta ravnoteže za prvi proces iznosi kako imaš zadano u zadatku (K3 = 4,8 ∙ 10−13 mol/L), dok onu za drugi možeš dobiti tako da konstantu autoionizacije vode podijeliš s K2 (ispadne K = 1,61∙ 10−8 mol/L). Kako je konstanta za drugi proces za par redova veličine veća, onaj prvi možeš zanemariti tj. pH otopine aproksimirati onime kakav bi bio da se zbiva samo drugi proces:

K = [H2PO4][OH]/[HPO42−]

= [OH]2/(c(Na2HPO4) − [OH])

S obzirom na red veličine konstante, nazivnik se također može aproksimirati koncentracijom:

c(Na2HPO4) − [OH] ≈ c(Na2HPO4)

ali nije da je osobito teško riješiti kvadratnu jednadžbu.

Nakon što izračunaš [OH], možeš izračunati i pOH pa pH i time bi zadatak bio riješen.

Za slučaj da imaš problemâ i s pojedinim koracima, ili pak konceptima koji su bitni za zadatak, preporučio bih da prolistaš malo odgovore na pitanja koja se dotiču (računanja) pH.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija