Možete li mi reći koje sve tvari mogu sublimirati?

Ime i prezime: Karlo Meštrić karlo.mestric1@vz.htnet.hr

 


Karlo, mogli bismo reći da sve tvari mogu sublimirati ukoliko je tlak na njihovu površinu dovoljno nizak, a temperatura dovoljno visoka. Ipak, u onom smislu u kojem bi ti to moglo biti zanimljivo (pri koliko toliko normalnim uvjetima) sublimaciji će biti sklone one tvari čije su molekule u čvrstim fazama povezane slabim silama. Takve su obično čvrste faze organskih molekula, primjerice kamfor. Drugi parametar koji ide u prilog sublimaciji je mala masa molekula.
S druge strane, priča nije (kao i obično) tako jednostavna pa se ljudi iznenade kad saznaju da i voda, tj. led sublimira. Tako nastaje inje. Kada led (čitaj snjijeg) ne bi sublimirao svakog proljeća bismo doživljavali teške poplave, ovako veći dio snijega odsublimira, a samo manji se rastali (kaže narod otopi). Valja proučiti fazni dijagram vode.
Kod sublimacije, kao faznog prijelaza bitno je da su jedinke u plinovitoj i čvrstoj fazi iste (primjerice molekule joda). Čest primjer tvari koja sublimira je amonijev klorid no u tom slučaju nije riječ o sublimaciji već zapravo o termičkoj disocijaciji - u čvrstoj fazi su amonijev i klorid ion, a u plinovitoj molekule amonijaka i klorovodika.

Pozdrav tebi i seki.

Odgovorio: Nenad Judaš   judas@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija