Što je to elektronska konfiguracija elemenata, molim neke primjere

Ime i prezime: Maja Črnjević josko.crnjevic@hthinet.hr

 


Elektronska konfiguracija atoma je raspored svih njegovih elektrona po energetskim stanjima. Svaki elektron u atomu nastoji zauzeti energetski najpovoljnije stanje, no ako je ono zauzeto, onda zauzima najpovoljnije slobodno (nezauzeto) stanje. To je slično kao kada ljudi zauzimaju mjesta u kino-dvorani ili autobusu: svatko nastoji sjesti na najbolje mjesto, a ako je ono zauzeto, bira najbolje od slobodnih.
Elektronsku konfiguraciju shematski prikazujemo rasporedom elektrona po orbitalama, imajući na umu da u jednoj orbitali mogu biti najviše dva elektrona.
Primjer:
Natrij je 11. element periodnog sustava elemenata, što znači da ima 11 protona u jezgri i 11 elektrona u elektronskom omotaču. Njegova je elektronska konfiguracija 1s2 2s2 2p6 3s1, što znači da ima dva elektrona u 1s-orbitali, dva elektrona u 2s-orbitali, po dva elektrona u svakoj od tri 2p-orbitale (ukupno 6 elektrona u sve tri 2p-orbitale) i 1 elektron u 3s-orbitali, dakle ukupno 11 elektrona.
Da bismo napisali elektronsku konfiguraciju nekog atoma, moramo znati ukupni broj elektrona koje taj atom ima (taj je broj jednak rednom broju elementa u periodnom sustavu elemenata), a zatim te elektrone rasporediti po orbitalama počevši od orbitale najniže energije (1s-orbitale) pa prema orbitalama više energije. Raspored orbitala po energijama vrlo je lijepo objašnjen i shematski prikazan u gotovo svim udžbenicima kemije pa ga nema smisla ovdje ponavljati.

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@rudjer.irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija