mozete li mi reci koje sve tvari osim joda mogu sublimirati? hvala Karlo

Ime i prezime: Karlo Meštrić karlo.mestric1@vz.htnet.hr

 


Sublimacija joda zapravo nije u direktnoj vezi s njegovim položajem u periodnom sustavu,pa o tome neću pisati (premda bi se iz podataka o ustrojstvu njegovih atoma mogla objasniti priroda veze među njegovim molekulama).
Naime, da bi neka tvar bila u tekućem (kapljevitom) stanju, potrebno je da se razmak među njenim molekulama poveća do te mjere da se one mogu prema potrebi reorganizirati, ali da pri tom razmaku još uvijek djeluju dovoljno jake sile da ne dopuste daljnje udaljavanje, jer u protivnom tvar prelazi u plinovito stanje.
Kod joda je slučaj da su njegove molekule vezane tzv. Van der Waalsovim silama čija jakost rapidno opada s povećanjem udaljenosti molekula. Još prije nego li se ostvari potreban razmak za kapljevito stanje, sile postanu nedostatne da zadrže molekule na okupu, i eto sublimacije.
Važno je napomenuti da u slučaju da primjenimo povećan tlak nad čvrstim jodom i tako spriječimo da se njegove molekule udalje previše, možemo dobiti tekući jod.

Na kraju, sublimacija se događa i mnogim drugim tvarima, kod kojih su ispunjeni gore navedeni uvjeti.

Ćao bao!

Odgovorio: jurica alešković   jalesko@yahoo.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija