Dobar dan. Zanima me da li kineticka teorija plinova vrijedi samo za idealne plinove ili vrijedi i za realne plinove?

Ime i prezime: Valentina Valentinich97@hotmail.com

 


Svaki plin koji postoji realan je plin, dok je idealni plin jedan od misaonih konstrukata (odnosno setova aproksimacija) koji nam služe kako bismo na jednostavan način opisali narav realnih plinova. Kinetička teorija koristi upravo tu aproksimaciju, što bi značilo da savršeno opisuje upravo takvu, zamišljenu tvar. Međutim, to ne znači da je neprimjenjiva za realne plinove. Upravo suprotno, prije naprednijih modela poput npr. van der Waalsovog, kinetička je teorija bila najbolje što smo imali da opišemo ponašanje plinova. Ona je i dalje korisna za grublje račune, osobito ako se radi o niskim tlakovima i visokim temperaturama, gdje veličina čestica te interakcije među njima ne igraju bitnu ulogu. Napredniji i kompliciraniji modeli na scenu nastupaju tamo gdje se traži veća preciznost ili modeliranje svojstava, poput npr. entropije, koja kinetička teorija ne opisuje dovoljno precizno.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija