Poštovanje, pitanje vezano uz vdW jednadžbu realnog plina: U knjizi od Filipovića i Lipanovića (str. 95) je navedeno kako je sila koja djeluje nasuprot udarca u stijenku posude (korekcija za tlak) razmjerna ρ kvadrat, tojest: F=a puta ρ kvadrat. Iz kojeg razloga je sljedeći red iste formule/izvoda glasi (n/V) na kvadrat, a ne (m/V) na kvadrat? P.S. U ostalim knjigama i internetskim izvorima nigdje nisam našao da se ρ uopće spominje već odma množina. Hvala i LP

Ime i prezime: Dominik Varga dominikherovarga@gmail.com

 


Nisam siguran koliko ovdje mogu pomoći. Naime, od vlastitog primjerka te knjige udaljen sam nešto preko tisuću kilometara, a k tomu je prošlo i gotovo desetljeće otkad sam se bavio tim gradivom. Međutim, kako je E-škola spala na dvojicu uglavnom prezaposlenih, to ću napisati što mogu sad, a tebe bih zamolio da, ako ovo ne bude ni od kakve pomoći, poslikaš ili skeniraš taj izvod ter nam ga proslijediš (bilo putem elektroničke pošte, bilo preko nekog servisa za dijeljenje slika).

Ono što o tom izvodu veli vikipedijski članak nema puno veze s onime što spominješ, tako da pretpostavljam da su Filipović i Lipanović krenuli od izvoda za idealni plin i u njega ubacili van der Waalsove parametre za volumen i interakcije među česticama. Uglavnom, sila na stijenku proporcionalna je broju čestica koje se s tom stijenkom sudaraju. Razlog tomu jednostavno je to što joj doprinose sve čestice. Pomnožiš li brojku s masom i podijeliš sa (stalnim) volumenom, došao si do toga da je sila proporcionalna i s gustoćom plina.
Najlakši način za približavanje tomu da korekcija za međudjelovanje ne raste linearno, nego s kvadratom gustoće (ili broja, ili koncentracije) polazi pak od toga što se za međudjelovanje čestice moraju sudariti ili naći u blizini. Slično bimolekulskim reakcijama, gdje brzina raste s umnoškom koncentracija dvaju reaktanata (ili kvadratom koncentracije jed(i)noga), tako će i ovdje utjecaj interakcija na tlak rasti s kvadratom koncentracije plina. Tomu što se u udžbeničkim izvodima preskače neke korake ne trebaš se pak čuditi. Radi se o uštedi prostora i (počesto pogrešnoj) pretpostavci autorâ da će student izvod napraviti sâm (ili uz pomoć nastavnika), i to sa svim koracima. Sam prelazak na množinu isto ne čudi, jer je ona puno bolja veličina za rad s plinovima, budući da ne ovisi o veličini čestica.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija