Zbog čega je HF slabija kiselina od HI? Ima li to veze sa elektronegativnošću F i I? F jače privlači elektrone pa je veći dipolni moment HF? Jesu li intermolekularne sile koje prevladavaju između molekula HI vodikova veza i interakcija dipol-dipol? Hvala unaprijed.

Ime i prezime: Ivan Petters ivan199640@gmail.com

 


Fluorovodik je zapravo jaka kiselina, ali zbog asocijacije oksonijevih i fluoridnih iona u razrijeđenim otopinama efektivna koncentracija oksonijevih iona, a time i kiselost otopine, prilično je niska. Podigne li se koncentracija, dolazi i do stvaranja difluorohidridih aniona (FHF), što oslobađa oksonijeve ione, tako da kiselost fluorovodične kiseline neproporcionalno raste s koncentracijom. U vrlo koncentrirarim otopinama jakost fluorovodične kiseline približava se onoj "klasičnih" anorganskih kiselina, poput sumporne ili dušične. Nešto više o tomu možeš pročitati ovdje, dok za vezu s elektronegativnošću mogu reći da se svodi na to što je i jednom i drugom uzrok to što fluor ima jako puno protonâ u jezgri, a svega dvije ljuske.

Vodikova veza je poseban tip dipolnih interakcija. Inače, čak ćeš i u jodovodiku naći sasvim pristojnu količinu disperzijskih interakcija. Nisam siguran na koje odlazi najveći udio ukupne energije, ali lako je moguće da su to upravo disperzijske interakcije. Ipak, za strukturu krutog jodovodika ključne su vodikove veze, budući da su, za razliku od disperzijskih interakcija, usmjerene u prostoru.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija