Možete li mi malo objasniti pojmove:interkalacijski spojevi,klatrati,voluvali,Cahn- Ingold-Prelogovo pravilo? Hvala lijepa!

Ime i prezime: Marko Viskic lorianoetrenn@yahoo.com

 


Što su klatrati već piše među starim odgovorima (http://www.autoteka.com/eskola/kem/odgovori/odgovor.php3?sif=1426). Interkalacijski spojevi su im vrlo slični. Također je osnova domaćin (host) u rešetku kojega je uklopljen gost. Razlika u odnosu na klatrate je u tome što se struktura hosta malo mijenja nastankom interkalacijskog spoja, a često molekule gosta lako ulaze i izlaze iz interkalacijskog spoja bez bitnog narušavanja strukture domaćina. Zato se interkalacijski spojevi s ionskim gostom upotrebljavaju kao ionski izmjenjivači (zeoliti i gline). Zeoliti imaju trodimenzionalnu alumosilikatnu strukturu u kanalićima koje se nalaze ioni (Na+, K+, Ca2+...) i voda. Struktura glina je slojevita, a molekule gosta smještene su između slojeva. Interkalati se pojavljuju i u živim organizmimia (molekula DNA je domaćin, a manje hidrofobne molekule ili njihovi dijelovi uklopljuju se između parova baza). Kompleks joda i škroba, poznate ljubičaste boje, također je interkalacijski spoj.

Voluval je trgovački naziv za gotove volumetrijske otopine u prodaji Kemike (http://www.kemika.hr).

Cahn-Ingold-Prelogova pravila (CIP-sustav) služe određivanju apsolutne konfiguracije kiralnih atoma u organskim spojevima. Ili ovako: kiralni atom u molekuli je onaj koji se ne može poklopiti sa slikom u zrcalu pa u molekuli taj atom može biti lijevi ili desni (potpuno relativno). Skup pravila CIP-sustava treba omogućiti jasno i jedinstveno označavanje takvih atoma.
Sva četiri atoma ili atomske skupine na kiralnom atomu su različite. Označimo ih brojevima 1 - 4. Neka skupina s brojem 1 ima najviši prioritet, skupina 2 niži i tako do skupine s brojem 4. Skupine čine oko kiralnog atoma tetraedar koji okrenemo tako da skupina najnižeg prioriteta gleda od nas (na slici je okrenuta lijevo). I sad, ako su skupine 1, 2 i 3 raspoređene u smjeru kazaljke na satu (na desno) konfiguracija se označava simbolom R (rectus). Obrnuti raspored označava se simbolom S (sinister).

Pokušat ću ukratko opisati kako se određuje prioritet (detaljnije upute moći ćeš pronaći u udžbenicima iz organske kemije):
1. priroritet raste s atomskim brojem (-O ima prioritet pred -C ili H, ali -Cl je višeg prioriteta)
2. računaju se i atomi koji nisu izravno vezani na kiralni centar, ali prednost imaju atomi koji su bliže (-CH2CH3 ima prednost pred -CH3, još viši prioritet ima CH(CH3)2)
2. višestruke veze racunaju se kao odgovarajući broj jednostrukih za oba vezana atoma (-CH=CH2 ima prednost pred -CH2CH3).
Označavanje preko CIP-sustava nije ni u kakvoj vezi s oznakama L i D koje se često koriste u kemiji prirodnih organskih spojeva. L i D konfiguracija izvodi se za pojedinu klasu spojeva (npr. šećere ili aminokiseline) prema uzorku koji ne vrijedi općenito. Od 20 uobičajenih aminokiselina iz proteina samo glicin, koji uopće nema kiralnih atoma, ne nosi oznaku L. Istodobno, 18 aminokiselina je S-konfiguracije osim L-cisteina.

CIP-sustavom određuje se prioritet i kod označavanja konfiguracije spojeva s asimetrično supstituiranim dvostrukim vezama. Spoj je Z-izomer (zusammen) ako se najprioritetnije skupine na dva ugljikova atoma povezana dvostrukom vezom nalaze s iste strane. Drugi izomer je E-izomer (entgegen). Ovakvo označavanje donekle odgovara sustavu cis i trans.

Odgovorio: Kristijan A. Kovač   kkovac@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija