Kemijskom jednadžbom prikaži kako kuhanjem octa u olovnim posudama nastaje olovov(II)acetat Lijep pozdrav

Ime i prezime: Tara Smiley minnietara0102@gmail.com

 


Kuhanjem octa u olovnim posudama zapravo ne nastaje olovov(II) acetat jer olovo je u tim uvjetima nereaktivno. Kad bi nastajao, jednadžba hipotetske reakcije bila bi:

Pb(s) + 2 CH3COOH(aq) → (CH3COO)2Pb(aq) + H2(g).

Olovov(II) acetat obično se pripravlja reakcijom olova sa smjesom octene kiseline i vodikova peroksida uz zagrijavanje, prema jednadžbi:

Pb(s) + H2O2(aq) + 2 CH3COOH(aq) → (CH3COO)2Pb(aq) + 2 H2O(l)

ili pak otapanjem olovova(II) oksida u octenoj kiselini, što možemo opisati jednadžbom:

PbO(s) + 2 CH3COOH(aq) → (CH3COO)2Pb(aq) + H2O(l).

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija