Pozdrav, U sljedećem teksu (koji se odnosi na Van der Waalsove sile), ponudit ću par odgovora, na koje trebam da odgovorim sa tačno ili netačno. Moje pitanje glasi: -Van der Waalsove sile: a) su strogo odbojne b) su kohezione kada djeluju između molekula različite prirode c)opadaju s kvadratom rastojanja među molekulima d)ne zavise od prirode molekula e)nijedna od navedenih tvrdnji nije tačna Unaprijed Vam hvala !

Ime i prezime: Suljendić Velma velmasuljendic@gmail.com

 


Pomalo nesretno postavljeno pitanje. Moj odgovor bit će niz točnih tvrdnji, a usporedbu s onima iz pitanja ostavljam tebi. Van der Waalsove sile obuhvaćaju sve interakcije koje postoje među molekulama. Općenito su privlačne, iako imaju i privlačne i odbojne komponente čija snaga različito ovisi o udaljenosti. Točni udjeli tih komponenti karakteristični su za pojedine kemijske spojeve, a u slučaju krutih tvari i o njihovim strukturama.

Želiš li znati nešto više o van der Waalsovim silama, utipkaj njegovo prezime u tražilicu. Kako je na E-školi napisano već nekoliko zanimljivih odgovora na pitanja o toj vrsti interakcija, ne vidim razloga da to ponavljam.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija