Koliki je maseni udio kisika u fosfornoj kiselini i koliki je maseni udio kisika u amonijevom sulfatu?

Ime i prezime: Ivica Milković imilkoo@gmail.com

 


Maseni udio elementa u spoju računa se slično kao i maseni udio nekog sastojka u smjesi:

w(sastojak) = m(sastojak)/m(smjesa),

samo što umjesto smjese i sastojka imaš element i spoj pa možeš umjesto stvarnih masa koristiti relativne atomske ili molekulske mase:

w(element) = m(element)/m(spoj)

= [N(element)·ma(element)]/[N(spoj)·mf(spoj)]

= [N(element)·Ar(element)·u]/[N(spoj)·Mr(spoj)·u]

= [N(element)·Ar(element)]/[N(spoj)·Mr(spoj)]

= N(element, spoj)·Ar(element)/Mr(spoj)

U zadnjem koraku izraz:

N(element)/N(spoj),

koji označava omjer broja atomâ određenog elementa u uzorku nekog spoja i broja čestica tog spoja, zamijenio sam s:

N(element, spoj)

budući da će atomâ tog elementa biti onoliko više puta od broja čestica spoja koliko jedna čestica tog spoja ima atoma određenog elementa. Primjerice, jedna molekula vode sadrži dva atoma vodika, tako da će npr. 100 molekula vode imati 200 atoma vodika, 378 molekula vode 756 atoma vodika itd.
Zbog toga maseni udio vodika u vodi nije:

w(H, H2O) = Ar(H)/Mr(H2O),

nego:

w(H, H2O) = 2·Ar(H)/Mr(H2O).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija