E ovako ...spremam se za ispit i nikako ne mogu dokučit kako glasi oksidacija heksana i heptana ....bila bih vam veoma zahvalna na odgovoru ..... :)

Ime i prezime: angela sarah bošnjak angelasarahbonjak760@gmail.com

 


Pitam se pitam, kud baš ta dva alkana. Zašto ne, recimo, pentan? Kako su principi izjednačavanja kemijskih jednadžbi jednaki za sve jednadžbe, baš ću na pentanu pokušati objasniti što i kako.

Za početak, trebaš znati što reagira i što iz toga nastaje. Jedan reaktant smo unaprijed odredili, a drugi, čim se radi o oksidaciji, mora biti kisik. Produkti oksidacije ugljikovodikâ, osim ako nije manjak kisika u pitanju, općenito su ugljikov dioksid i voda. Sad imamo sve sudionike reakcije:

C5H12 + O2 → CO2 + H2O

No, njihove količine očito ne odgovaraju stvarnosti, jer iz jedne molekule koja sadrži pet ugljikovih atoma neće nastati samo jedna koja sadrži jedan ugljikov atom. A ne pašu ni vodik i kisik. No, odakle sad početi? Općenito, najbolje je krenuti od onih reaktanata ili produkata koji sadrže atome kojih nema nigdje drugdje, jer se tako stehiometrijski koeficijenti za te atome onda ne trebaju više dirati. Nakon toga, može se krenuti na idući element koji zadovoljava taj uvjet, i tako dok se ne izjednači cijela jednadžba.

U konkretnoj reakciji imamo samo ugljik, kisik i vodik. Kisik se nalazi u tri vrste pa očito nije dobar početak, dok su vodik i ugljik u po dvije. K tomu, molekula kisika očito sadrži samo kisik, pa je idealan kandidat za završno korigiranje. Ukratko, ugljik i vodik možemo odmah izjednačiti:

C5H12 + O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Sad ostaje samo kisik. S desne strane imamo ukupno šesnaest atoma kisika, što znači da će ih isto toliko trebati i s lijeve. Kako svaka molekula kisika ima po dva atoma, očito će to biti osam molekula. Time je jednadžba izjednačena.

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija