Poštovani, možete li mi reći nešto o koordinacijskim spojevima aluminija? Zanima me kako je moguće da aluminij ima koordinacijski broj 6 kad to uključuje doniranje 12 elektrona od strane liganada? Ne bi li to značilo da se aluminiju popunjavaju d-podljuske? također, kakav je utjecaj temperature na koordinaciju aluminija, postoje li podatci koji ukazuju na to da povišenjem temperature aluminij prelazi iz koordinacijskog broja 6 u broj 4?

Ime i prezime: Andrej Klasić franklin_messi@yahoo.com

 


Koordinacijski broj 6 nije ništa neobično za metalne katione visokog naboja poput aluminijevog kationa. Aluminijev kation može primiti dvanaest elektrona upravo popunjavajući treću elektronsku ljusku. Molekule ili ioni koji doniraju elektrone u heksakoordiniranim spojevima aluminija moraju biti dovoljno male da se ne smetaju, primjer je Al(H2O)63+ kation ili AlF63- anion.

Sve ostale (jednostavne) molekule koje budu htjele okružiti aluminijev kation radit će to tako da nastaje tetrakoordinirana molekula, kao što je slučaj kod AlCl4- aniona.

Aluminij bi mogao mjenjati koordinacijski broj u ovisnosti o temperaturi, ali samo ako je veza između aluminija i liganada slaba i ako iz liganada nastaje nekakav plinoviti produkt koji rado izlazi iz reakcijske smjese prilikom zagrijavanja. Takve promjene koordinacijskog broja su uobičajene u katalizatorima.

Pozdrav.

Odgovorio: Edi Topić   edi.topic@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija