Pozdrav! Možete li mi napisati reakcije : oksidacije propanola, redukcije octene kiseline i hidrolize metil-acetata? Hvala!

Ime i prezime: Suzana Živanić hrvojesb@net.hr

 


Postoje dva propanola, propan-1-ol i propan-2-ol, koji se razlikuju po tomu na kojem se ugljikovom atomu nalazi hidroksilna skupina. Oksidacija jednog i drugog može pak završiti na različite načine. Zapale li se ti alkoholi, nastat će ugljikov dioksid i voda:

2 C3H8O + 9 O2 → 6 CO2 + 8 H2O

Međutim, u oksidacijskim uvjetima blažim od izgaranja (što znači gotovo bilo kojim drugim) propan-1-ol dat će u prvom koraku propanal (spoj kojemu jedan ugljikov atom na sebi nosi jedan vodikov atom i jedan kisikov za koji je vezan dvostrukom vezom, čineći tako aldehidnu funkcionalnu skupinu), a u drugom propansku kiselinu. Propan-2-ol dat će pak aceton, spoj molekulske formule jednake onoj propanala, samo drugačije strukture (kod njega srednji ugljikov atom ima na sebi kisikov atom vezan dvostrukom vezom).

Octenu kiselinu nije sasvim trivijalno reducirati, a jedan zamisliv produkt je etanol:

2 CH3COOH + LiAlH4 + 2 H2O → 2 CH3CH2OH + LiOH + Al(OH)3

Hidrolizom metil-acetata nastaju metanol i octena kiselina:

CH3COOCH3 + H2O → CH3OH + CH3COOH

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija