Molim Vas da mi odgovorite koja je hibridizacija kod cikloalkana,a koja kod cikloalkena?Hvala.

Ime i prezime: Martina Šimunović

 


Hibridizacija je termin kojim se opisuje (re)organizacija atomskih orbitala ugljikovog atoma u molekulske orbitale njegovih spojeva, e kako bi se nekakvim jednostavnim modelom opisalo pravilnosti u geometrijama organskih spojeva. Za ugljikov atom koji je s okolnim atomima povezan četirima jednostrukim vezama (σ-veze) kaže se da je sp3-hibridiziran (sp3 zato što, napišeš li elektronsku konfiguraciju ugljikovog atoma, dobiješ da ima tri s- i jedan p-elektron u valentnoj ljusci), čime se hoće reći da četiri njegova elektrona sudjeluju u tvorbi četiriju istovrsnih molekulskih orbitala (koliko je to točno, druga je priča). Ako su prisutne dvije jednostruke veze i jedna dvostruka, onda se atom naziva sp2-hibridiziranim, što će pak reći da su tri elektrona u istovrsnim vezama (što onda daje planarno trigonski raspored), a jedan pravi π-vezu (koja skupa s jednom σ-vezom čini dvostruku vezu). Na kraju ostaje sp-hibridizacija, u slučajevima kad atom ugljika ima dvije dvostruke ili jednu jednostruku i jednu trostruku vezu. Tada dva elektrona tvore σ-veze, a dva π-veze, bilo prema istom ili različitim atomima.

U tvojem pitanju u oba je slučaja prisutna sp3-hibridizacija, a u potonjem i sp2. Pritom valja napomenuti da će u mnogim cikličkim ugljikovodicima biti prisutna određena napetost unutar prstenova, koja će remetiti idealan raspored atomâ kakav predviđa jednostavna slika hibridizacije.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija