1.Objasni kako i zašto se mijenja energija ionizacije porastom protonskog broja po skupini. 2.Objasni zašto je polumjer atoma kalija veći od polumjera atoma broma. 3.Objasni zašto je polumjer atoma kalija manji od polumjera atoma cezija. 4.Strukturna formula kalijevog hidrida 5.Prikazati jednadžbom stvaranje stabilnog iona fosfora.

Ime i prezime: danny klunić danny.klunic@gmail.com

 


0. Kad dobijemo više pitanja podvaljenih pod jedno, svi odgovori budu reducirani.

1. Unutar skupine u periodnom sustavu elemenata energije ionizacije padaju s porastom atomskog broja. Uzevši u obzir da je stvarna pozadina prekomplicirana za riječi i jednostavne jednadžbe, poslužit ću se klasičnofizičkim opisom. Kako su valentni elektroni s porastom glavnog kvantnog broja sve udaljeniji od jezgre, a električna sila opada s kvadratom udaljenosti, porast naboja jezgre ne kompenzira potpuno slabljenje sile pa je kod težih atoma lakše otkinuti elektron negoli kod lakih iz iste skupine.

2. Obrnuto od prethodnog pitanja, unutar periode (kalij i brom pripadaju četvrtoj periodi) imamo elektrone koji imaju isti glavni kvantni broj, što ih smješta na približno istu udaljenost od jezgre. Kako unutar periode naboj jezgre raste, ta će udaljenost s porastom atomskog broja opadati.

3. Obrnuto od prethodnog primjera, a sukladno pretprethodnom, porast glavnog kvantnog broja (a tomu bude tako kad se ide kroz skupinu, kao npr. od kalija do cezija) bitno udaljuje elektrone od jezgre pa polumjeri atomâ budu veći.

4. Kalijev hidrid kristalizira u plošno centiranoj kubičnoj ćeliji, i to po tipu NaCl. Strukturne formule jednostavnih ionskih spojeva imaju smisla jedino u okviru kristalnih struktura.

5. Stabilnost nije baš posve jednoznačno svojstvo tako da treba definirati i nekakve uvjete. Pretpostavit ću ipak da se radi o fosfidnom ionu koji nastaje iz jednog atoma fosfora, premda bi fosfatni ioni bili puno bolji izbor (jesu fosforovi, ali ne samo fosforovi):

P + 3 e- → P3-

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija