Dobar dan. Imam 3 pitanja na koja ne znam odgovoriti: 1. Molekula joda je nepolarna, što znači da se ne otapa u vodi, nego u organskim otapalima poput: etera, benzena, heksana itd. Iako je jod nepolaran postoji vodena otopina joda. Kako bi se ona mogla pripraviti? 2. Izračunajte stupanj disocijacije mliječne kiseline čija je množinska koncentracija 0,0634 mol dm-3, ako je pH otopine 2,53 . 3. aspirin je monoprotonska organska kiselina (acetilsalicilna kiselina)čija relativna molekulska masa iznosi 180,17. Izračunajte konstantu disocijacije aspirina u otopini pripravljenoj otapanjem tablete koja sadrži 500 mg aspirina u litri vode ako je aspirin 23% disociran pri 25°C ? Koliki je pH takve otopine? Unaprijed zahvaljujem.

Ime i prezime: Arben Beriša arben.berisa34@gmail.com

 


0. Kako rekoh nešto ranije, multiplikacija pitanja uzrokuje kontrakciju odgovora.

1. Ono što dobiješ otapanjem joda u vodi jest vodena otopina joda, ma koliko ona razrijeđena bila. Ako želiš dobiti koncentriranu vodenu otopinu tako da u nečemu otapaš jod, moraš pribjeći trikovima. Najjednostavniji je da vodi dodaš nekog organskog otapala i tako digneš topljivost joda. Naravno, onda više ne možeš govoriti o vodenoj otopini. Drugi trik je da vodu prethodno zalužiš. S lužinom jod reagira i disproporcionira na jodid i hipojodit, no, ta reakcija lako ode do jodata, tako da nije posve trivijalno nazad dobiti jod. Treći put koji mi pada na pamet, a k tomu daleko najpoznatiji, jest otapanje joda u vodenoj otopini nekog jodida. Ovisno o tomu koliko se doda joda, mogu nastati trijodidi, tetrajodidi, pentajodidi i ine polijodidne vrste, sve odreda dovoljno nestabilne da se iz njih lako izluči jod.

2., 3. Umjesto da rješavam svaki zadatak posebno, predložit ću put koji vodi do rješenjâ njih obaju.

Općenito, jednadžba disocijacije neke monoprotonske (ili prvog stupnja poliprotonske) kiseline je:

HA ⇄ H+ + A

Iz toga se može dobiti konstanta ravnoteže:

K = [H+][A]/[HA] = [H+]2/(c − [H+])

Konstanta ravnoteže može se povezati i sa stupnjem disocijacije:

α = [A]/c = [H+]/c

K = c·([H+]/c)·([A]/c)/(c/c − [H+]/c) = c·α2/(1 − α)

U prvom zadatku treba samo izračunati koncentraciju oksonijevih iona iz vrijednosti pH te podijeliti rezultat s koncentracijom kiseline. U drugom pak treba masenu koncentraciju preračunati u množinsku i onda rezultat, zajedno sa stupnjem disocijacije, uvrstiti u izraz pomoću kojeg se iz koncentracije i stupnja disocijacije dobiva konstanta ravnoteže. pH se onda lako dobije tako da se prvo riješi kvadratna jednadžba s konstantom ravnoteže te koncentracijama kiseline i oksonijevih iona, a zatim rezultatu makne jedinica, dobiveni broj logaritmira te pomnoži s −1.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 


Vezano uz odgovor na prvo pitanje, dodao bih da je jod prilično topljiv u vodi, a otopina je smeđe boje (otprilike boja indijskog čaja).

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija