Nano cijevi


 Nano cijevi od hipotetskih molekula do stvarne primjene

Nano cijevi primjer je molekula koje su prije svega nastale kao zgodni modeli koji su teoretski kemičari koristili kao znimljive modele za studij različitih teoretskih modela.
U posljednjih nekoliko godina za navedene spojeve raste zanimanje ne samo s teorijskog već i radi stvarne primjene. Postoji mnoštvo radova u kojkima se opisuju postupci sinteze nano cjevi (promjer cjevi nekoliko desetaka nanometara). Također nemali napor usmjeren je u primjeni i to prije svega poradi električnih svojstava.


 Unos: 04. 03. 2003.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija