Zanima me je li molekula PH3 polarna. Elektronegativnost je naime fosfor i vodika jednaka, ali atom fosfora ima nepodijeljeni elektronski par. Moze li to utjecati na polarnost?

Pitanje postavio: Filip Kolundzic: filip.kolundzic@zg.tel.hr

 

 

Fosfor spada u istu skupinu periodnog sustava kao i dusik, sto znaci da ima 5 valentnih elektrona, od koji tri sudjeluju u vezi s atomima vodika, a preostala dva cine slobodni elketronski par. Molekula PH3 naziva se fosfin i strukturom je slicna amonijaku, NH3, (krnji tetraedar, pri cemu jedan vrh tetraedra cini slobodni elektronski par). Zbog tog slobodnog elektronskog para molekula je polarna, premda ne toliko kao amonijak kod kojeg je izrazen i polarni karakter duz N-H veza.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija odgovoreno 08.05.2000.
geografija kemija biologija astronomija fizika back