Molim Vas, možete li mi objasniti kako to da je ozon smješten u gornjim slojevima atmosfere, a teži je od zraka?

Pitanje postavila: Marica Zupančić: zupancic@hpd.botanic.hr

 

 

Ozona ima u višim slojevima atomosfere (stratosfera) premda je teži od zraka, jer tamo i nastaje djelovanjem kratkovalnog UV zračenja (ispod 242 nm) na molekule kisika pa se stalno obnavlja. Ozon u stratosferi nastaje u 2 koraka. Prvi je razlaganje molekule kisika na atome pod utjecajem UV zraka.

O2 (g) --> 2O (g)

Slobodni radikali kisika reagiraju dalje s molekulama kisika dajući molekule ozona:

O (g) + O2 (g) --> O3 (g)

Ta reakcija oslobadja energiju, pa je temperatura stratosfere znatno viša od temperature gornjeg dijela troposfere (atmosferski sloj uz površinu zemlje). Ozon nastao u ozonskom sloju ima nekoliko mogućih sudbina. Može se raspasti pod utjecajem UV svjetlosti sa sunca:

O3 (g) --> O (g) + O2 (g)

Tom reakcijom se apsorbira opasno UV zračenje, čime se štiti površina zemlje. Rezultat toga je da u nižim slojevima nema UV zraka ispod 290 nm sto je sreća, jer to zracenje ima dovoljnu energiju da razbije C-C i C-N vezu u našim proteinima). Ozon u stratosferi takodjer razgradjuju kemijski spojevi koji nastaju na površini zemlje djelovanjem bakterija (N2O) ili čovjeka (NO, NO2, klorofluoro ugljikovodici). Ti spojevi, premda su teži od zraka, postepeno difuzijom dolaze do gornjih slojeva atmosfere gdje se pod utjecajem zračenja sa sunca razlažu na radikale koji mogu reagirati s molekulama ozona. Klorofluoro ugljikovodici (freoni) daju slobodne radikale klora koji razgradjuju ozon, a pri tome sami ostaju nepromijenjeni.

Cl (g) + O3 (g) --> ClO (g) + O2 (g) ClO (g) + O (g) --> Cl (g) + O2 (g) Klor se u ozonskom sloju može zadržati od 4 do 10 godina za vrijeme kojih uništi ogroman broj molekula ozona. Malo ozona nastaje i u troposferi (uz površinu zemlje) prilikom oluja, no vrlo brzo izreagira s drugim spojevima u zraku. Jedan od izvora ozona u nižim slojevima su i dušični oksidi, koji nastaju u automobilskim motorima, a apsorbiraju i vidljivo svjetlo pri čemu nastaju slobodni radikali kisika, koji sa molekulama kisika daju ozon. Tako nastaje tzv. fotosmog iznad velikih gradova. Ozon u nižim slojevima atmosfere je štetan.

 

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija odgovoreno 01.05.2000.
geografija kemija biologija astronomija fizika back