Koje je značenje hidroksida (luµina) u domaćinstvu, a koje je znaćenje kiselina u prehrambenoj industriji?


Pitanje postavio: Margareta Matejčić: rajko.matejcic@kvarner.net

 


Ovo je dosta zanimljivo pitanje. Luµina je nekad imala vaµnu upotrebu u seoskim domaćinstvima kao sredstvo za dobivanje sapuna. U vezi s tim znam priču koju sam čuo od svog oca iz vremena dok je µivio u Kriµevcima gdje je moj djed radio na poljoprivrednom fakultetu. U vrijeme nesta±ica, sapun se dobivao iz svinjske masti koja bi se zagrijavanjem rastopila, te zaluµila pomoću natrijeve luµine. Nakon hlađjenja kruta tvar (natrijeve soli masnih kiselina) se skupljala i koristila kao sapun. Ukoliko nije bilo luµine cjeli proces se provodio mje±anjem s potasom (K2CO3) iz pepela pri čemu se dobivao sapun u tekućem obliku. Ovako dobiveni sapuni nisu njeµni poput ovih moderni (pH = 5,5), no u nuµdi su sigurno dobri. Inače luµine se u domaćinstvu danas koriste u tvarima kao ±to je domestos (smjesa natrijeve luµine i natrijevog hipoklorita) za dezinfekciju i otapanje masti u sanitarijama. Kad govorimo o kiselinama u prehrambenoj industriji odmah mi na pamet padaju tri: octena kis., askorbinska kis. (vitamin C) i limunsaka kiselina. Osima u svrhu popravljanj okusa jelima octena i askorbinska kiselina se koriste i kao konzervansi, a askorbinska kiselina, kao antioksidans, se stavlja u cjeli niz jela.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back