Na koji naćin moµemo rastaviti zrak na sastojne dijelove?


Pitanje postavio: Mihovil Bek: ivan.bek@vz.tel.hr

 


Rastavljanje smjese tvari na čiste tvari naziva se frakcioniranje, a to je postupak kod kojeg iz smjese određjenim postupkom izdvajamo jedan dio, frakciju, ±to po potrebi moµemo ponavljati vi±e puta dok frakcija ne dobije karakteristike čiste tvari. Frakcioniranje čvrstih tvari vr±i se slijedećim postupcima: otapanje, filtriranje, sedimentacija i dekantacija, centrifugiranje, dijaliza, flotacija, magnetsko odjeljivanje, itd. Frakcioniranje tekućih i plinovitih smjesa vr±i se: destilacijom (frakciona destilacija), kondenziranjem, sublimacijom, frakcionom difuzijom, termo difuzijom, itd. Kad govorimo o zraku kao smjesi plinova od kojih najveći dio čine du±ik, kisik i argon rastavljanje se vr±i frakcionom destilacijom koja se zasniva na različitim temperaturama vreli±ta ovih triju tvari. Postupak se vr±i u koloni za frakcionu destilaciju u koju se uvodi tekući zrak. Podizanjem temperature prvo dolazi do isparavanja du±ika koji ima najniµu temperaturu vreli±ta (-195,6 °C), zatim argona (-185,24 °C), te na kraju kisika -182,8 °C).

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back