Moµete li mi reći gdje na internetu mogu pronaći opise pokusa iz kemije koji bi se mogli napraviti u ±koli?


Pitanje postavio: Slaven Crnković: slacrnko@public.srce.hr

 


Na ovoj adresi sam na±ao opise nekoliko jednostavnih eksperimenata s podrućja organske sinteze.

http://wwitch.unl.edu/orglab/264A_exp/

 

Odgovorio: Dr. sc. Goran Stefanic: stefanic@rudjer.irb.hr

Dopuna:

Nadopuna odgovoru na pitanje o propisima za kemijske pokuse na internetu:

Adresa http://wwitch.unl.edu/orglab/264A_exp (slićno kao i stranice E-±kole mladih znanstvenika) ima osnovni nedostatak da nisu navedena nikakva pravila o sigrnosti pri radu u kemijskom laboratoriju.
Zato bih nabrojio nekoliko najosnovnijih:
1. Pokuse izvodite samo uz nadzor nastavnika.
2. Prije izvođjena pokusa detaljno ga proučite, a posebno obratite paµnju na moguće opasnosti (zapaljivost, eksplozivnost, otrovnost ..)
3. Nemojte izvoditi pokuse koje ne razumijete. Radije pitajte nastavnika (ili postavite pitanje na ovoj diskusijkoj listi).
4. Kod izvođjena pokusa obavezno nosite za±titne naočale i (zakopčanu) kutu.

Odgovorio: Srecko Kirin skirin@emma.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back