©to mi moµete reći u vezi pigmenta melanina(strukrura,topljivost,izvor,itd.)?


Pitanje postavio: MARIBOR, SLOVENIJA: gogi@matetopis.si

 


Općenito o pigmentima:

Imamo prirodne i umjetne pigmente. Umjetni pigmenti su osnovna komponenta prekrivnog (sredstvo kojim ne±to prekrivamo) sredstva, netopljive anorganske ili organske čvrste tvari koje selektivno apsorbiraju ili reflektiraju svjetlost. Kada su suspendirani (raspr±eni u obliku vrlo sitnih čestica) u prevlakama (prevlaći se preko nečega) daju obojenje. Za razliku od bojila pigmenti su netopljivi u vezivu ili u otapalu u kojem se primjenjuju i ne stvaraju kemijske veze s materijalom koji treba obojati, već ostaju suspendirani u vezivu u finom razdjeljenju. Ima ih najrazličitijih vrsta, takva im je i podjela.

Općenito o melaninima:

Grčka riječ melas znaći crn. To je grupa prirodnih tamnih boja koje nastaju iz različitih fenola i difenola djelovanjem oksidirajučih enzima (oksidaze) u prisutnosti kisika. Aminokiselina tirozin nizom prelaznih faza preko 3,4-dihidroksifenilalanina moµe biti pretvorena u melanin, a i ne mora, ovisno o biolo±kom putu. Melanini u biljaka izazivaju obojenost plodova, a u µivotinja i čovjeka dolaze kao pigmenti, koji se kao za±tita od ±kodljivih djelovanja sunčevih zraka stvaraju u hitinu, koµi, dlakama, perju, ljuskama. U koµi sisavaca stvara se u posebnim stanicama, melanosomu koje se nalaze u temeljnom sloju epiderme. Kod čovjeka melanin dolazi u kosi, dlakama, polusluznici velikih tjelesnih otvora, u sluznici za osjet njuha, u µilnici i mreµnici oka, u µivčanom tkivu.Vrlo malo ga ima u koµi dlanova i tabana (vidljivo kod negroidne rase), te kod novorođjenčadi. Javlja se i u stanicama nekih tumora.
Melanom: Tamnosmeđji ili crni tumor koji sadrµava pigment melanin..

Odgovorio: Tanja Maričić Tatjana.Maricic@public.srce.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back