Za±to je sulfatna kiselina higroskopna?


Pitanje postavio: Dalibor Milić: marija.milic1@zg.tel.hr

 


U knjizi 2. Opće i anorganske kemiju (Filipović, Lipanović) u poglavlju 17.3. posvećenom sumporu i sumpornim spojevima govori se ne±to i o dehidratacijskom djelovanju sumporne kiseline: "Čista sulfatna kiselina pokazuje veliku sklonost da na sebe veµe vodu, pri čemu nastaju točno definirani hidrati:
Tali±te

H2SO4
+10 °C
H2SO4xH2O
+9 °C
H2SO4x2H2O
-38,9 °C
H2SO4x4H2O
-29 °C

Prilikom tih reakcija hidratacije oslobađja se znatna količina topline, ±to se moµe rastumačiti na dva načina, po svoj prilici oba točna:
hidratacijom slobodnog H+ iona:
H2SO4 + H2O -> H3O+ + HSO4-
H3O+ + HSO4- + H2O -> 2H3O+ + SO4(2-)
hidratacijom sulfat-iona, jer atomi kisika aniona mogu s molekulama vode praviti vodikovu vezu. Zbog velike egzotermnosti reakcije hidratacije ne smije se voda dodavati sulfatnoj kiselini, već sulfatna kiselina vodi, i to u malim obrocima uz snaµno mije±anje. Svojstva sulfatne kiseline da veµe vodu tako je jako izraµeno da ona oduzima vlagu i mnogim organskim tvarima koje sadrµe vodik i kisik. Na primjer, djelovanjem konc. sulfatne kiseline ±ećer pougljeni: H2SO4
C12H22O11 -----------------> 12 C(s) + 11 H2O.

Zbog tog svojstva sulfatna kiselina često se upotrebljava kao dragocjeno sredstvo za su±enje u kemijskoj industriji. Osobito se plinovi lako su±e s H2SO4. Osim toga, dehidratacijsko djelovanje sulfatne kiseline kod mnogih organsko-kemijskih sinteza kao ±to je npr. esterifikacija itd.".

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back