Zanima me koje je va±e mi±ljenje koliko intenenet moµe pomoći u učenju i sakupljanju pravih informacija, a u kojoj mjeri je to medij za zabavu?


Pitanje postavila: Marica Zupančić: zupancic@hpd.botanic.hr

 


Pro±le godine je na televiziji prikazan dosta dobar dokumentarac o internetu. Jedna od misli izrečenih u njemu moµe se izraziti relacijom: brza + jeftina informacija = lo±a informacija. Informacije dostupne na internetu uspoređjene su s fast foodom. Kad nam se µuri otići čemo u McDonalds, no ako stvarno µelimo izaći na ne±to dobro otići čemo u pravi restoran (ili k mami na ručak). Tako je i sa internetom, ako µelimo brzo doći do neke informacije posluµit čemo se internetom, no ako ne±to µelimo stvarno naučiti knjige i stručni časopisi su zakon. Ipak, po mom mi±ljenju internet je daleko od toga da bude samo čisti medij zabave. On ima svoja ograničenja, ali pruµa mogučnosti kakve niti jedan medij prije nije mogao pruµiti. Jedna od očiglednih prednosti interneta je mogučnost vođjenja ovakvih diskusija, a da pri tome svak sjedi u svojoj sobi u različitim djelovima grada, drµave ili svijeta. Druga velika prednost interneta je da nam neprekidno dostavlja nove svjeµe informacije. Čak kada one i nisu jako detaljne korisne su, jer saznajemo ±to se novo zbiva u svijetu. Brzina javljanja novih informacija neprekidno raste, pa je sve lak±e zaostati. U trenutku objavljivanja neke knjige mnoge iznjete informacije mogu već biti zastarjele. Informacije s interneta takođjer omogučuju i najlak±i pristup novim knjigam (amazon.com), pa nas na taj način vode i do detaljnijih informacija. Kao i kod svake revolucije nagle promijene dovode do zbrke, pa je slično i sa internetom. Trenutno na mreµi jo± vlada prilični kaos, pa je te±ko razlučiti dobro od lo±eg. Ja najče±će,u svrhu općeg informiranja o novim stvarima na području znanosti, posječujem svega 4 ili 5 provjereno dobrih adresa (Nature, Science, NewScientist, Scientific American, Amazon). Taj pristup znatno smanjuje zbrku, pa ga preporučam.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

Ja bih za sada iznio svoja dobra iskustva vezana uz kori±tenje nastavnih materijala na internetu. Naime, kako na Prehrambeno biotehnolo±kom fakultetu imam na raspolaganju izuzetno moderne multimedijske ( http://www.pbf.hr/vr.html ) predavaone odlučio sam ove godine sva predavanja koja drµim za Visoku zdravstvenu odrµati iz PowerPointa te ih odmah stavljati na web i tako ih učiniti dostupnima svojim studentima ( http://www.ccs.pbf.hr/ccs/druga.html stranica je uvijek u fazi te±ke tehničke dorade). Odaziv studenata je bio fantastičan tako da sam odlučio za drugu godinu sva svoja predavanja kao video materijal staviti na web. Naravno, nije to zamjena za klasičnu nastavu ! Rezultate pismenih ispita sam takođjer učinio dostupnima putem web-a. U planu mi je pripremiti i ispitana pitanja koja bi studenti mogli vjeµbati putem web sučelja.

Odgovorio: Damir Kovaček kovacek@hpd.botanic.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back