Kako tricij moµe biti radioaktivan? Kako ide njegov raspadni niz? Mislim, ako zračenjem a - zraka elementi ispuste helijeve jezgre, kako to tricij moµe napraviti kad on ni nema 2 protona?


Pitanje postavila: Ines: ortordzs@iskon.hr

 


Kao rezultat nestabilnosti unutar jezgara pojedinih atomskih vrsta (nukleida) dolazi do njihovog raspada. Kao poslijedica raspada iz jezgre mogu biti izbačene čestice koje su prethodno bile sastavni dio te jezgre (alfa-čestice) ili novostvorene čestice (beta-čestice, neutrini, fotoni). Nukleidi podloµni spontanoj razgradnji (prirodni radionukleidi) dijele se u tri različite vrste prema tipu radioaktivnog raspada (alfa-raspad, beta-raspad i gamma-raspad). Tricijeva jezgra se ne moµe raspadati alfa-raspadom, jer ima jedan proton manje od alfa čestice (helijeva jezgra) koja se oslobaša tim raspadom. Usprkos tome tricij je radioaktivan. Njegova jezgra se raspada beta-raspadom, pri čemu se oslobašjaju dvije čestice: beta-čestica (brzi elektron) i antineutrino, a unutar jezgre dolazi do prijelaza jednog neutrona u proton. Kao rezultat ovog radioaktivnog raspada nastaje helijev izotop sa samo jednim neutronom (nukleonski broj = 3). Taj izotop helija je stabilan, pa ne dolazi do daljnjeg radioaktivnog raspada.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-¹kola ęe osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_¹kola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back