Koja je razlika između pojmova spektrometrija i spektroskopija?

Pitanje postavila: Marica: zupancic@hpd.botanic.hr

 


Moµe se uočiti da se pojam spektrometija i spektroskopija mije±aju. Razlozi su u dobroj mjeri povijesni. Kao ±to je poznato, a o tome se moµe pročitati u poglavlju "povijest spektrometrije", prvi počeci ove grane znanosti imaju temelj u promatranju sunčevog spektra, te spektara različitih plamenova. Prvi instrument kori±ten u tu svrhu je spektroskop koji je konstruirao G. Kirchoff i upotrijebio u analizi sunčeve atmosfere. Od tog vremena ta grana znanosti se jako razvila, pa se danas većina informacija koje dobivamo proučavanjem spektara ne zasniva na direktnom vizuelnom promatranju. Instrumenti koji se koriste u tu svrhu nazivaju se spektrometri, npr. u laboratoriju imamo FT-IR spektrometar, te Moessbauerov spektrometar. Bilo bi vrlo pogre±no nazivati te instrumente spektroskopom. Dakle, spektrometrija je ±iri pojam koji obuhvaća sve tehnike koje se bave proučavanjem i analizom nekakvih spektara. S druge strane, spektroskopija je grana fizikalne znanosti koja se bavi proučavanjem spektara na temelju promatranja. Usprkos ovim činjenicama spektroskopija se vrlo cesto koristi na mjestu gdje bi trebalo koristi izraz spektrometija, razlog tome je udomačenost izraza "spectroscopy" u engleskoj literaturi.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back