Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

38. Lijep pozdrav,zanima me definicija za međumolekulski razmak te način na koji riješiti sljedeći zadatak: Duljina vodikove veze između molekula vode iznosi 276 pm.Izračunajte koliko je međumolekulski razmak kraći od očekivanog, ako je van der Waalsov polumjer atoma vodika 118 pm, a kisika 140 pm. Duljina O-H veze iznosi 96 pm.
Kristian
03.05.2019
37. Sudeći prema podatcima s Wikipedije, bor-oksid B2O3 je krutina tališta tek 450°C.

U kakvim prilikama mogu nastati molekule B4O6 prikazane na:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Boron_trioxide#/media/File:Strukt_vzorec_B2O3.PNG
koliko su stabilne, kakva je Van der Waalsova veza među njima i kakvo su agregatno stanje i talište takvog oblika?

Koliko je realna molekula O=B-O-B=O s obzirom na stabilnost π-veze?

Tomislav B.
08.03.2019
36. Poštovani, Možete li mi objasniti razliku i funkcioniranje van der Waalsovih sila - dipol-dipol, dipol-inducirani dipol, inducirani dipol - inducirani dipol i ion - dipol. Unaprijed se zahvaljujem! Pozdrav
Kana Halić
08.01.2019
35. Koja je temeljna razlika izmedu vodikovih veza i Van der Waalsovih sila? Pozdrav!
Andrea Ivić
27.04.2018
34. Poznato je da su orbitale atoma ugljika u grafitu sp2 hibridizirane.
Neki izvori vele da četvrti elektron služi za međusobno povezivanje slojeva, a drugi da su četvrti elektroni π-elektroni (ostvaruju π-veze) i da je povezivanje slojeva isključivo Van der Waalsovo.
Što je od toga točno?


Tomislav B.
22.04.2018
33. Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer? Mg2+ Mg S S2-
Paola Rosanda
22.04.2018
32. Poštovani, možete li mi objasniti razliku između van der Waalsovih sila i kovalentne veze tj. odgovoriti i objasniti odgovor na pitanje- kakvim su vezama povezane molekule u kristalu joda? Unaprijed hvala!
Petra Vidović
21.02.2018
31. Poštovani, zanima me kako dobiti ravnotežne koncentracije dvaju plinova koji se nalaze u zatvorenoj posudi određenog volumena (2,50 dm3) ako znamo njihove ravnotežne tlakove? I još, vezano uz to, ima li svaki od tih plinova svoj dio volumena posude? Po prirodi plina, ne možemo im ograničiti volumen (dakle V jednog i drugog bi bio 2,50 dm3), po Avogadru bi oni imali istu množinu, a prema jednadžbi idealnog plina isti tlak (i temperatura im je ista), a to nije istina. Unaprijed hvala, Marta
marta bračić
15.02.2018
30. Dobar dan, zanima me je li postoji način predviđanja koji će plin bit topljiviji u vodi pri ISTOM tlaku i temperaturi? Razumijem henrijev zakon i kako se mijenja topljivost plina s promjenom temp i tlaka ali me uvijek zanimalo npr kako cemo znati da je O2 topljiviji u vodi od h2 i He, a npr CO2 je topljiviji od O2 ?
Valerija Šantić
02.06.2017
29. Pozdrav, zanima me da li u van der Waalsove sile ubrajamo i dipol-dipol privlačenje?
Klara Mandić
11.05.2017
28. Dobar dan. Zanima me da li kineticka teorija plinova vrijedi samo za idealne plinove ili vrijedi i za realne plinove?
Valentina
31.08.2016
27. Poštovanje, pitanje vezano uz vdW jednadžbu realnog plina: U knjizi od Filipovića i Lipanovića (str. 95) je navedeno kako je sila koja djeluje nasuprot udarca u stijenku posude (korekcija za tlak) razmjerna ρ kvadrat, tojest: F=a puta ρ kvadrat. Iz kojeg razloga je sljedeći red iste formule/izvoda glasi (n/V) na kvadrat, a ne (m/V) na kvadrat? P.S. U ostalim knjigama i internetskim izvorima nigdje nisam našao da se ρ uopće spominje već odma množina. Hvala i LP
Dominik Varga
29.06.2016
26. Molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje: Poredaj po veličini od najmanjeg do najveceg atome tj. jone: Ne, Na+, Mg2+, O2- Ja sam ih ovako poredao, Mg2+, Na+, Ne, O2-. Posto svi imaju isti broj ljuski, i isti broj elektrona u zadnjoj ljusci, gledao sam naboj jezgre. Pa najveci precnik ima O2- jer ima najmanje protona u jezgru, pa najmanje privlaci zadnju ljusku.to mi je najlogicnje, da li sam upravu? Jasmin Maric
Jasmin Maric
15.03.2016
25. Pozdrav, U sljedećem teksu (koji se odnosi na Van der Waalsove sile), ponudit ću par odgovora, na koje trebam da odgovorim sa tačno ili netačno. Moje pitanje glasi: -Van der Waalsove sile: a) su strogo odbojne b) su kohezione kada djeluju između molekula različite prirode c)opadaju s kvadratom rastojanja među molekulima d)ne zavise od prirode molekula e)nijedna od navedenih tvrdnji nije tačna Unaprijed Vam hvala !
Suljendić Velma
07.11.2014
24. Postovanje... Molim vas da li mi mozete objasniti sto znaci "inducirani"... npr: kod Van der Waalsovih sila, dipol-inducirani dipol, inducirani dipol- inducirani dipol....
Ivan Sver
22.08.2014
23. Da li Van der Waalsove sile opadaju sa kvadratom rastojanja među molekulama?
Sanja Marušić
31.10.2012
22. Što su Londonove sile i postoji li neka druga razlika između Van der Waalsovih i Londonovih sila osim što su podvrsta Van der Waalsovih. Hvala.
ana
25.04.2010
21. 1. Kako se zovu veze izmedu induciranih dipola? _________. 2.Poredaj po jakosti: kovalentna,vodikova,van der waalsova sila.______________.
Ana Horvat
25.03.2010
20. Na mojih posljednjih nekoliko pitanja nisam dobio odgovor, ali sam dosta uporan, pa imam jedno drugo pitanje. Zamolio bih objašnjenje van der Waalsovih privlačnih sila, te vodikovih veza koje djeluju između molekula vode. Što se tiče vodikovih veza, prvenstveno me zanima koji se elementi vežu njome, kako se međusobno vežu te kako znamo da li elemente spaja vodikova ili kovalentna veza. I ako može odgovor na pitanje, kako znamo kakvo prostorno usmjerenje pojedina kovalentna veza ima? Po nekakvoj općoj formuli (npr. XY4 je tetraedar) ili po nečem drugom?
Luka Davidović
07.03.2010
19. Dobar dan! jeli kovalentna veza elektrostatske prirode? u spoju NO2 vrijedili pravilo okteta kod N? jeli CH3OH polaran? koliko će se energije oslobodit ili utrošit pri nastajanju 1 mol H2O ako je energija veze O-H iznosi 462 kJ/mol ? što je dietileter? možete li mi objasniti razliku između londonovih i Wandervalsovih sila? oprostite što vam šaljem tako puno pitanja ali sam ovako siguran da će te mi odgovoritina sve Hvala!!!
Vedran Barbarić
16.03.2008

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 38


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija