Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

28. 21. Reakcija slobodnoradikalske supstitucije hlora na etanu! 46. Mehanizam elektrofilne supstitucije na aromatskom prstenu! 84. Napisati strukturne formule izomera molekulske formule C 7 H 16 85. Svi izomeri molekulske formule C 6 H 12 86. Napisati reakciju bromiranja propana te imenovati moguće produkte 87. Napisati reakciju gorenja pentana 88. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-pentena iz oktana 89. Napisati jednačinu hidratacije 2-metil-2-pentena i imenovati nastali produkt 90. Napisati jednačinu reakcije dobivanja m-nitrotoluena 91. Napisati reakciju oksidacije 2-metil-pentana i imenovati nastali produkt 92. Napisati jednačinu reakcije hidrolize 2-hlor-propana i imenovati nastali produkt 93. Napisati jednačinu redukcije 2-metil-pentana i imenovati produkt 94. Predložiti sintetski put za dobivanje propanske kiseline iz oktana 95. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-propena iz propanske kiseline 96. Napisati reakciju nastajanja etil estera pentanske kiseline 97. Napisati reakciju nastajanja etil metil etera 98. Predložiti sintetski put dobivanja anilina iz oktana
Ibrahim Đonko
05.06.2019
27. Napiši kemijsku jednadžbu supstitucije vodikovih atoma u molekuli metana dvjema molekulama klora. Molekule metana i produkta prikaži strukturnim formulama.
Anja Dujic
31.03.2019
26. Kako jednadzbom prikazati supstituciju nekog alkana s bromom, ako moze napisati tu jednadzbu? Unaprijed hvala❤
Laura Brajn
20.02.2019
25. Kako jednadžbom prikazati supstituciju broma na butan, i adiciju klora na penten
Leon Dizdarević
25.02.2018
24. Dobar dan, imam jedno pitanje vezano uz kemiju. Što se događa reakcijom parafina i halogenih elemenata? Reakcija koja se događa je supstitucija, no, događa li se ona uz plavu (ultraljubičastu) svjetlost ili bez nje? Hvala Vam unaprijed na odgovoru.
Lorena Horvat
30.11.2017
23. Koji je razlog učestale prisutnosti dietil-etera u skoro svim nukleofilnim adicijama i supstitucijama? Hvala!
Stjepan Dolić
28.07.2017
22. Pozdrav, molio bih vas za preporuku literature za srednjoškolska natjecanja u kemiji (2. sam razred gimnazije, ali mi je potrebnije ono iz prošlih razreda da nadopunim rupe u znanju). Volio bih znati otkuda bih mogao naučiti svojstva elemenata, odnosno spojeva koji se pojavljuju u zadacima. Npr. na prošlom natjecanju (2016./2017.) je ovako glasio dio 1 od zadataka:...Nakon prvog (a) eksperimenta, učenici su iskazali čuđenje riječima: Ovo je neki čudan slučaj vrenja bez zagrijavanja?. Drugi (b) eksperiment popratili su komentarom: „Ide crveno-smeđi dim“..., zatim su navedene tvari korištene u eksperimentima (olovljev (II) acetat, fenolftalein, kalijev jodid, barijev nitrat i kalijev sulfat, sumporna i koncentrirana dušična kiselina, otopina nepoznatog hidroksida, bakar i magnezij) od kojih treba na crtu staviti jednu da se prikaže reakcija (a) i napisati produkt (_____+H2SO4->_____) itd. za svaki eksperiment. Primjetio sam da na svim razinama bude barem jedan ovakav zadatak, no unatoč tome profesori nas ne pripremaju za ovo, a u udžbenicima su samo osnovna svojstva i reakcije (boja plamena alkalijskih metala, adicija i supstitucija, vrelišta ugljikovodika, oksidacija i redukcija itd. - dakle ne sadrže što se događa reagiranjem, poput "crveno-smeđeg dima" u reakciji sa Cu, "sirastog plavog taloga" i rijetko su prikazane i opisane reakcije). Unaprijed zahvaljujem.
Robert C.
12.07.2017
21. Je li reakcija dva alkohola kojom nastaje eter reakcija supstitucije?
Lucija G
13.03.2017
20. Pozdrav Treba mi kemijska jednadzba gorenja propena i butena. Također ako bi moglo reakcija supstitucije jedne molekule broma na butan i imenovati produkte
Danijela Karoglan
05.03.2017
19. Dobar dan, trebam napisat test a nisam bio u školi jer sam bio hospitaliziran a profesorica nema vremena pojasniti mi gradivo, molim vas možete li mi pomoći? 1. Napiši jednadžbu potpunog izgaranja: a) heptana b) propina C) ciklopentana 2. Jednadžbom prikaži supstituciju: a) broma na pentan b) joda na ciklopropan 3. Jednadžbom prikaži adiciju: a) broma na 2-butan b) klora na 1-pentin 4. Napiši strukturnu formulu: a) 2-kloroktan b) 2-brom-3-okten c) 2-oktir To je bila A grupa 1. Napiši jednadžbu potpunog izgaranja: a) propana b) pentina c) cikloheksana 2. Jednadžbom prikaži supstituciju: a) broma na etan b) joda na cikloheksan 3. Jednadžbom prikaži adiciju: a) broma na 3-okten b) klora na 2-pentin 4. Napiši strukturne formule: a) 3-bromoktan b) 3-okten c) 2-pentin Ovo je bila grupa B Prof. mi je dala zadatke za test. Ja sam tražio i po internetu i po knjizi nigdje nisam našao riješenja a kolege iz razreda mi nisu voljni pomoći i stvarno mi treba pomoć stoga vas molim da mi riješite zadatke. Unaprijed veliko HVALA.
Patrik Kozarić
12.02.2017
18. Pozdrav! Možete li mi objasniti zašto pri bromiranju fenola nasataje HBr, a ne samo H2? Odnosno, zašto pri supstituciji jednadžba izgleda ovako: fenol+3Br2--> 2,4,6-tribromfenol +3HBr, a ne ovako: fenol+Br2--> 2,4-dibromfenol+H2? I kako odrediti položaje supstituenata? I još jedno pitanje: koji produkt nastaje bromiranjem 2-metilfenola? Supstituira li se tu metilna skupina ili? Unaprijed hvala! LP
Ana M
28.01.2017
17. Žao mi je što ne mogu drugačije pitati nego kako je postavljeno pitanje u radnoj bilježnici za 8.razred U svijetu kemije 8 od Profila. Zadatak je dopuniti tablicu: C6H12 + Br2 strelica i treba upisati imena i formule produkata i imena reakcije? Npr. CH4 + Cl2 strelica CH3Cl + HCl to je supstitucija , a produkti su klormetan i klorovodik- eto to kužim....
petar jurina
09.02.2016
16. Prikazi 4 izomera oktana i imenuj ih te prikazi supstituciju klora na oktan i izracunaj maseni udio klora u nastalom spoju
Nikolina Masic
15.02.2015
15. Reakcija supstitucije etana i hlora monoxloretan dihloretan trihloretan tetrahloretan i sagorjevanje butina Hvala!
Marko Pesic
30.01.2014
14. Kako se objašnjava PIZOLAMIČKI PROCES (IZOMORFNA SUPSTITUCIJA; CaHSi IMOBILIZACIJA, PIZOLAMIČKA REAKCIJA)naročito kod reakcija organske tvari u egzotermnoj reakciji sa reaktantima na bazi kalcija. Hvala
Milli Spanovic
05.06.2013
13. Supstitucija etana i broma ?
Lejla Đulić
15.10.2012
12. Molim vas,možete li mi odgovoriti na sljedeća 2 pitanja: 1.Prikaži gorenje izo-butana 2.Strukturnim formulama prikaži supstituciju atoma vodika u molekuli etana s dvije molekule klora
Antonio Barić
13.02.2012
11. supstitucija klora i etana??
bojan
05.04.2011
10. sta je supstitucija
armin duracic
09.03.2011
9. Pozdrav svima ! Mozete li mi pomoci i odgovoriti kako mozemo kem. jednađbama prikazati reakcije : 1.etan + 2 molekule klora 2.etin + 2 molekule klora ....Neznam dali se radi o reakcijama supstitucije . Probala sam rjesit jednađbu na taj nacin ali neznam kako jer su u pitanju 2 molekule ( klora )
manuela saric
11.02.2009

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 28


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija